Hledejte

Pozvánka na druhé mezinárodní setkání Věda za mír Pozvánka na druhé mezinárodní setkání Věda za mír 

Cesta k míru spočívá v pravdě a lásce, píše papež vědcům

Papež František zaslal poselství účastníkům druhého mezinárodního setkání Věda za mír, které bylo zahájeno v italském městě Teramo. V poselství papež vyzval vědkyně a vědce, aby vykonávali výzkum jako formu lásky zaměřenou na budování nové mezilidské blízkosti.

Adriana Masotti – Vatican News

Být muži a ženami vědy je povolání a zároveň poslání, specifická forma lásky, a sice lásky intelektuální, naznačuje papež v poselství adresovaném biskupovi italské diecéze Teramo-Atri, mons. Lorenzovi Leuzzimu, u příležitosti druhého mezinárodního setkání Věda za mír s názvem: Noví učedníci poznání, vědecká metoda v měnící se době, které probíhá do soboty 1. července v Teramu a v nedalekém městečku Isola del Gran Sasso. Pro své shromáždění, píše František, jste si vybrali téma, které je velmi zajímavé a nabízí perspektivní pohled plný naděje na budoucnost lidstva.

Jak uvedl blahoslavený Antonio Rosmini, píše dále papež, mezi pravdou a láskou existuje základní spojení. Bádání a studium pravdy jsou totiž nepostradatelnou součástí autentické služby lásky, protože vedou člověka ke stále plnějšímu poznání pravdy, až k otevření se Božímu daru. Z tohoto důvodu papež, navazující na Rosminiho učení, poznamenává, že je třeba neúnavně podporovat poznání mezi lidmi.

Intelektuální láska, pokračuje František, dnes nemůže být vyhrazena pouze pro zasvěcené, ale musí podporovat budování obnovené mezilidské blízkosti. K této historické odpovědnosti proto papež vyzývá rovněž ty, kdo se podílejí na vědeckém výzkumu. A připomíná, co doporučoval svatý Pavel VI. myslitelům na závěr Druhého vatikánského koncilu: Pokračujte v hledání, aniž byste se unavili, aniž byste někdy zoufali nad pravdou. Protože, uzavírá František, v pravdě a v lásce je cesta k míru.

30. června 2023, 13:37