Hledejte

Logo Světové rady církví Logo Světové rady církví 

Světová rada církví chce pomoci při ukončení války na Ukrajině

V době, kdy delegace Světové rady církví končí čtyřdenní návštěvu Ukrajiny, aby prozkoumala možnosti společného úsilí církví o dosažení spravedlivého míru pro ukrajinský lid, biskup Heinrich Bedford-Strohm, moderátor ústředního výboru Světové rady církví, říká, že církve mají velkou naději, že mohou přispět k ukončení války.

Lisa Zengarini a Delphine Allaire - Vatican News 

Po solidární návštěvě v srpnu 2022 odcestovala minulý týden delegace Světové rady církví na vysoké úrovni opět na Ukrajinu, aby prozkoumala možnosti společného úsilí o dosažení spravedlivého míru pro tuto sužovanou zemi a obnovila vztahy s místními církvemi a náboženskými organizacemi.

Návštěva se uskutečnila ve dnech 10.-13. května na žádost ústřední rady WCC a je součástí série návštěv, jejichž cílem je budovat mosty míru a smíření uprostřed probíhající války na Ukrajině prostřednictvím setkání a dialogů, a to i s ruskými náboženskými představiteli.

Během svého pobytu členové delegace vedené generálním sekretářem Světové rady církví Rev. Jerrym Pillayem podnikli intenzivní sérii konzultací s místními církevními představiteli, ukrajinskými vládními úředníky a dalšími osobami, při nichž zdůrazňovali potřebu jednoty a klíčovou roli, kterou mají všechny církve na Ukrajině sehrát při ukončení války vedené Ruskem a při podpoře spravedlivého míru pro ukrajinský lid.

Setkání s představiteli dvou soupeřících pravoslavných církví na Ukrajině

11. května se setkali s vysokými představiteli Pravoslavné církve na Ukrajině formálně přidružené k Moskevskému patriarchátu i autokefální Ukrajinské pravoslavné církve, jejichž dlouhodobý spor se po ruské invazi vyostřil.  

Delegace potvrdila připravenost Rady hostit jednání mezi oběma soupeřícími církvemi za účelem vyřešení vzájemných problémů s ohledem na podporu harmonie mezi náboženskými společenstvími na Ukrajině, která je nezbytným prvkem pro národní jednotu, kterou země v této kritické chvíli tak zoufale potřebuje.

Ukrajinští pravoslavní představitelé ze své strany nabídli jasné známky ochoty zapojit se do dialogu, což je podle Rady "znamením naděje na zahojení jedné z mnoha ran a rozdělení, které tento tragický konflikt prohloubil".

Součástí programu delegace Rady světových církví byla také návštěva kyjevské Pečerské lávry, jednoho z nejposvátnějších míst pravoslaví v regionu i mimo něj, které se v posledních měsících stalo ohniskem napětí mezi UPC a ŘKC v souvislosti s vládními opatřeními, jejichž cílem bylo odstranit z tohoto místa instituce Pravoslavné církve na Ukrajině spojené s Moskvou a příslušnou mnišskou komunitu.

Setkání s Ukrajinskou Radou církví a náboženských organizací

Téhož dne se delegace Rady setkala také s ukrajinským ministrem kultury a informační politiky panem Oleksandrem Tkačenkem a se členy Ukrajinské rady církví a náboženských organizací. Na setkání se ukrajinští náboženští představitelé podělili s delegací Rady o zkušenosti s mezináboženskou spoluprací na Ukrajině, hovořili o pastoračních a humanitárních aktivitách církví během války a ujistili, že Ukrajina zajišťuje vysokou úroveň náboženské svobody.

Biskup Bedford-Strohm: Církve musí přispět k ukončení války

V rozhovoru s Delphine Allaireovou z Vatican News biskup Heinrich Bedford-Strohm, člen delegace a moderátor ústředního výboru Světové rady církví, řekl, že Rada doufá, že otevřenost k dialogu, kterou projevily obě pravoslavné církve na Ukrajině, může vést k rozhovorům, do nichž se zapojí také Ruská pravoslavná církev, a možná "k nalezení řešení některých problémů".

Německý luteránský biskup v rozhovoru zmiňuje návštěvu pátera Pillaye v Moskvě, který se tento týden setká s patriarchou Kirillem a se zástupci největší členské církve Světové rady církví, aby s nimi projednal setkání u kulatého stolu, které se má uskutečnit později v tomto roce.

"Doufáme, že jako církve můžeme něco změnit v situaci, které dominují výhradně vojenské akce," řekl biskup Bedford-Strohm. "Obrana, také vojenská obrana proti agresorovi je nutná, ale nemůže být jedinou věcí. Musíme také najít způsoby dialogu, které otevřou i poválečnou perspektivu, a myslím, že církve v tom musí sehrát svou roli."

18. května 2023, 14:44