Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

"Obrana důstojnosti" a proměna životů v Jihoafrické republice

Počet lidí v pasti obchodování s lidmi se v Jihoafrické republice v loňském roce více než zdvojnásobil a pozorovatelé varují, že čísla rostou. Jihoafrická aktivistka za lidská práva hovoří o svém boji za prosazení lepších opatření ze strany vlády a snaží se zachránit ženy a dívky z ulice a pomoci jim získat zpět důstojnost a budoucnost.

Linda Bordoniová - Vatican News 

Podle nezávislé zprávy o obchodování s lidmi jsou ženy a dívky nejvíce ohroženy obchodováním s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování a v Jihoafrické republice je tento výnosný obchod na vzestupu.

Tamní Národní síť pro svobodu (National Freedom Network) uvádí, že v současné době je v tomto rychle se rozvíjejícím odvětví zotročeno přibližně 155 000 lidí, přičemž kruhy obchodníků se sexem v Jihoafrické republice zneužívají dívky již od deseti let. 

Vysoká nezaměstnanost, nízké mzdy a nejistota spojená s migrační pandemií zvyšují zranitelnost vůči vykořisťování, zejména mladých lidí, afrických žen a zahraničních migrantů.

Jednou z jihoafrických žen bojujících za zastavení této pohromy, kterou papež František definoval jako "otevřenou ránu v těle Kristově a v lidstvu", je novinářka Pinky Khoabaneová z Johannesburgu, zakladatelka a výkonná ředitelka neziskové organizace s názvem "Defending Dignity".

V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas řekla, že její odhodlání změnit situaci tolika zranitelných žen pramení z jedné cesty autem, kterou podnikla asi před třemi nebo čtyřmi lety a během níž za velmi chladného zimního dne spatřila mnoho mladých dívek na okraji silnice.

"Zastavila jsem se, abych se opravdu podívala, co dělají, a uvědomila jsem si, že jsou prodávány nebo prodávají svá těla. Byla jsem v šoku, protože jim nemohlo být ani 18 let," řekla.

Khoabaneová vyjádřila své zděšení na Twitteru; některé reakce ji zklamaly, ale jiné jí otevřely oči a vedly ji k tomu, že se připojila k celosvětovému hnutí, které usiluje o ukončení sexuálního vykořisťování.

 "Když jsem se zapojila, zjistila jsem, že obchodování s lidmi je do značné míry spojeno s prostitucí. Teď už také vím, že s celým tímto odvětvím je velmi spojena otázka potravinové bezpečnosti," řekla.

Dodala tedy, že v "Obraně důstojnosti" začalo lobbování za reformu zákonů prostřednictvím advokacie se zaměřením na prostituci, a vyjádřila naději, že na konci roku bude v parlamentu projednáván návrh zákona.

Mezitím Khoabaneová uvedla, že její organizace zvyšuje povědomí o obchodování s lidmi a pracuje na zavedení takzvaných "exit programů" pro oběti, které chtějí získat vzdělání a dovednosti, aby se mohly pustit do projektů vytvářejících příjmy a stát se samostatnými.

Bojovníci za lidská práva a důstojnost

Na první straně letáku "Obrana důstojnosti" jsou uvedeny dva citáty: 

První z nich, od Nelsona Mandely, říká: "Každá násilně napadená žena a dívka snižuje naši lidskost. Za každou ženu, která je nucena k nechráněnému sexu, protože to muži vyžadují, ničíme důstojnost & hrdost. Každou ženu, která musí prodat svůj život pro sex, odsuzujeme k doživotnímu vězení. Za každý okamžik, kdy mlčíme, se spolčujeme proti našim ženám."

Druhý příspěvek je od papeže Františka, který říká: "Obchodování s lidmi je zločin proti lidskosti. Musíme sjednotit své úsilí, abychom osvobodili oběti a zastavili tento zločin."

Khoabaneová uvedla, že jejich odsouzení a výzva k akci jsou ozvěnou jejího přesvědčení.

"Podle našeho názoru je tento svět obchodování s lidmi, jak říká papež František v tomto citátu, nejen nespravedlností, ale i zločinem, který je třeba zastavit," řekla a poznamenala, že "obchod se sexem, celé toto odvětví, je násilím na ženách, proti lidským právům, a my musíme velmi usilovně pracovat na jeho odstranění".

Vykořisťování má kořeny v nespravedlnosti

Jihoafrická republika je nejrozvinutější zemí kontinentu, ale její historie má kořeny v kolonialismu a apartheidu a rány nespravedlnosti stále hnisají, přičemž mezi bohatými a chudými, kteří trpí nespravedlností a nerovností a jsou obětí vykořisťování, zeje obrovská propast.

Je také přístavem příjezdu (a odjezdu) milionů afrických migrantů, kteří utíkají před chudobou, konflikty a klimatickou krizí. Jak potvrdila Khoabane, i oni jsou mimořádně zranitelnými oběťmi obchodníků s lidmi a obchodu se sexem.

"Jihoafrická republika je cílem obchodníků s lidmi," vysvětlila s tím, že je místem, kam lidé přijíždějí a odkud odjíždějí, aby "byli prodáni do různých zemí po celém světě".

Připomněla zprávu, kterou začátkem února zveřejnila americká agentura pro rozvojovou pomoc (US AID) a která ukazuje, že Jihoafrická republika je jedním z hlavních cílů a výstupních míst pro obchodování s lidmi.

"Obchodníci s lidmi vlastně říkají, že v Jihoafrické republice je mnohem snazší s někým odejít, protože zákony jsou velmi laxní, takže je pro ně velmi snadné přijít a velmi snadné odejít," řekla Khoabane.

Připravovaný zákon o legalizaci obchodu se sexem

Jihoafričtí zákonodárci v současné době směřují k legalizaci obchodu se sexem, což podle Khoabaneové zvýší zranitelnost lidí vůči obchodníkům s lidmi.

"Ačkoli by nás vláda ráda přesvědčila, že legalizace obchodu se sexem je vlastně bezpečnější cestou," varovala, "činí lidi, kteří jsou už tak zranitelní, ještě zranitelnějšími, protože obchod se sexem se ve skutečnosti zaměřuje na ty nejvíce marginalizované" a legalizací "podle nás jen zvyšujete jejich zranitelnost"."

Zdůraznila, že zranitelnost má v tomto případě kořeny v chudobě a nezaměstnanosti, které podle posledních statistik dosahují 30-32 procent, a mezi mladými lidmi je to ohromujících 60-65 procent.

Dodala, že právě mladí lidé jsou také nejčastějším cílem obchodníků s lidmi, a to vše vytváří výbušnou situaci, pokud jde o obchod se sexem.

"Obrana důstojnosti"

Pinky Khoabaneová dále přiblížila poslání a práci organizace "Defending Dignity" a uvedla, že její tým strávil poslední tři až čtyři roky "snahou ukázat vládě, že existuje i jiná možnost než legalizace prostituce".

"Náš názor je takový, že říkáme: kriminalizujte pasáky a majitele nevěstinců. To jsou pachatelé, ne ženy," řekla.

Ale legalizace, vysvětlila, "znamená, že se všichni stanou dekriminalizovanými" a nebude možné zjistit, kdo je hybatelem tohoto obchodu.

"Obrana důstojnosti" se také věnuje svému terénnímu programu, "v rámci kterého chodíme za přeživšími na ulici, pomáháme jim s jídlem, poradenstvím v oblasti HIV, (...) a nyní jsme udělali další krok a založili jsme takzvané farmy důstojnosti, kde budeme ženy učit, jak si samy vyrábět potraviny, a poskytovat jim poradenství."

Jsou zřízeny jako holistická centra, kde se přeživší naučí dovednostem, které jim umožní mít příjem, "s tím, že pak odejdou a začnou svůj život znovu".

Zakladatelka "Obrany důstojnosti" na závěr vyjádřila vděčnost za ty, "zejména papežova kalibru, kteří se dokáží skutečně postavit proti některým nejhorším činům ve světě", včetně obchodování s lidmi, které vede i k prostituci.

"Je to organizovaný zločin!" zopakovala Pinky Khoabaneová, "a my jsme mu vděční za to, že se několikrát postavil a promluvil, a všem ostatním lidem na světě, kteří se postavili a promluvili proti zvěrstvům a nespravedlnosti."

Pokud byste chtěli přispět na činnost "Obrany důstojnosti" v Jihoafrické republice, můžete napsat e-mail na adresu pinky@defendingdignity.org.za .

27. května 2023, 07:51