Hledejte

Kardinál státní sekretář Pietro Parolin Kardinál státní sekretář Pietro Parolin 

Parolin v OSN: Přestaňme používat termín "menšina"

Kardinál státní sekretář přednesl projev na jednání OSN na vysoké úrovni v New Yorku u příležitosti 30. výročí Deklarace práv osob patřících k národnostním, etnickým, náboženským a jazykovým menšinám.

Roberta Barbi – Vatican News

Odmítnout diskriminační používání termínu "menšina" pro označení menší části populace, protože vyvolává "pocity izolace a méněcennosti". K tomu včera vyzval kardinál státní sekretář Pietro Parolin ve svém projevu na zasedání OSN na vysoké úrovni v New Yorku u příležitosti 30. výročí přijetí Deklarace o právech osob patřících k národnostním nebo etnickým, náboženským a jazykovým menšinám. Kardinál zdůraznil, že při používání pojmů jako "většina" nebo "menšina" v současném jazyce je třeba mít na paměti, že tyto pojmy nesmí narušit zásadu, na níž jsou založena lidská práva a základní svobody, tedy že "všichni jsou si rovni v důstojnosti, a proto mají stejná práva".

Křesťané jsou nejpronásledovanější skupinou na světě

Potvrzení vlastní identity a život v míru s ostatními jsou podle kardinála Parolina aspirace, které sdílejí všechny etnické, náboženské a jazykové menšiny na celém světě, takže jejich obrana nemůže nerespektovat zásady, jako je ochrana existence, nevylučování, nediskriminace a neasimilace. Svatý stolec tedy podle státního sekretáře s velkým znepokojením konstatuje, že křesťané jsou nejpronásledovanější skupinou na světě, a to nejen v zemích, kde tvoří menšinu: "Odhaduje se, že asi 360 milionů křesťanů v 76 zemích trpí diskriminací, násilím a pronásledováním kvůli své víře," říká, "což je jasné porušení základního práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání". Je to diskriminace, kterou bohužel trpí i jiné náboženské menšiny.

Identita se posiluje v dialogu s těmi, kteří nejsou jako my

Pro ochranu a podporu lidských práv osob patřících k menšinám na národnostním, etnickém, náboženském nebo jazykovém základě je pak zásadní přijetí "kultury dialogu" jako cesty vpřed, přijetí vzájemné spolupráce jako kodexu chování a vzájemného porozumění jako metody. "Identita a dialog nejsou neslučitelné póly," uzavřel Parolin, "naše identita se posiluje a obohacuje dialogem s těmi, kdo nejsou jako my."

22. září 2022, 15:33