Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Kardinál Hollerich: Církev je věrným společníkem na cestě ke sjednocení Evropy

Předseda Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) prohlásil, že katolická církev bude i nadále "věrným a poctivým společníkem na této cestě a v procesu" evropského sjednocení.

Christopher Wells – Vatican News

Přizpůsobování se měnícím se okolnostem "by mělo být přijímáno s odvahou a odhodláním", říká kardinál Jean-Claude Hollerich, SJ, v prohlášení "Věrnost evropským hodnotám" vydaném u příležitosti Dne Evropy 2022.

Den Evropy připomíná výročí Schumanovy deklarace z roku 1950, která navrhla společné využívání francouzského a západoněmeckého uhlí a oceli, což vedlo ke vzniku prvního evropského společenství - Evropského společenství uhlí a oceli.

Předpokládané změny pro zachování inspirace a hodnot

Den Evropy, uvádí kardinál Hollerich ve svém prohlášení, byl inspirován touhou zachovat mír a bezpečnost a dosáhnout udržitelného růstu a stability. Byl založen na společných hodnotách, mezi něž patří svoboda, úcta k lidské důstojnosti a lidským právům, demokracie a právní stát, solidarita a subsidiarita.

"Dnes," dodává, "můžeme žít ve světě, kde věrnost této inspiraci a těmto hodnotám znamená pro Evropskou unii opět promýšlet změny." Kardinál poukazuje zejména na dva "směry změn", které se týkají Konference o budoucnosti Evropy a pokračující války na Ukrajině.

Pozitivní dopad

Kardinál Hollerich vyzdvihuje "kreativitu a svěžest" návrhů, které má evropským institucím předložit Konference pro budoucnost Evropy. Těchto 49 návrhů s konkrétními návrhy na jejich realizaci je výsledkem "odvážného experimentu s účastí občanů", experimentu, který, jak evropští biskupové doufají, bude pokračovat.

"Jako církev jsme připraveni hrát zde ještě aktivnější roli."

Kardinál Hollerich ve svém prohlášení uvedl, že od institucí Evropské unie si slibuje, že budou jednat v souladu s návrhy, neboť "Evropané si přejí respektující, odpovědnou, sociální a udržitelnou ekonomiku".

Členství v Evropské unii

Kardinál bohužel konstatuje, že oslavy Dne Evropy v roce 2022 se konají v době, kdy v Evropě opět zuří válka. "Od počátku agrese ruských sil na Ukrajinu," říká, se biskupové "modlí a doufají v mír".

Poukazuje na humanitární, finanční a vojenskou podporu, kterou evropské země nabídly Ukrajině, a také na touhu mnoha evropských občanů po "podstatně užší spolupráci v otázkách obrany a bezpečnosti".

V této souvislosti se kardinál Hollerich věnuje žádosti Ukrajiny o členství v EU a říká: "Tato žádost si zaslouží pozitivní a realistickou odpověď." Podobně i další evropské národy, jako je Moldavsko, Gruzie a další evropské národy, které v minulosti podaly podobné žádosti, "potřebují věrohodnou perspektivu vstupu".

Plně se přihlásit k evropskému sjednocení

Kardinál Hollerich uzavírá své prohlášení potvrzením, že katolická církev nikdy nepřestala "z celého srdce" přijímat "proces evropského sjednocování a jeho základní hodnoty", i když občas vyjadřovala výhrady k jednotlivým politickým otázkám".

V tento Den Evropy bychom podle jeho slov "chtěli povzbudit politické vedení institucí a členských států Evropské unie, aby se chopilo nových výzev a příležitostí, které jsou před námi".

 

(vac)

9. května 2022, 10:38