Hledejte

Předseda Caritas Europa  Michael Landau Předseda Caritas Europa Michael Landau 

Migrace: "Evropa má na víc"

Pokud jde o otázku migrace v Evropě, "musí skončit politika odvracení pozornosti, potlačování a také populistických hesel". Žádá to předseda Caritas Europa Michael Landau. V rozhovoru pro Rádio Vatikán Landau jasně podpořil papeže Františka, který ve svém projevu k diplomatům řekl, že EU konečně potřebuje "koherentní a komplexní systém pro řízení migrační a azylové politiky".

Gudrun Sailer – Vatican News

"Papež František má naprostou pravdu, když říká: nyní potřebujeme okna dialogu a porušení bratrství," řekl prezident Caritas Europa a dlouholetý prezident rakouské Caritas Michael Landau. "Pokud jde o humánní zacházení s lidmi, kteří uprchli, nakonec nebude existovat žádné rakouské, německé, italské nebo maďarské řešení, ale naše odpověď na tuto odpovědnost může být pouze evropská. A musí to být reakce založená na neoddiskutovatelných základech Evropské úmluvy o lidských právech, která vyjadřuje přesvědčení Ženevské úmluvy o uprchlících a respektuje nezcizitelnou důstojnost každé lidské bytosti."

Evropa v současné době tyto minimální morální standardy nedodržuje, uvedl předseda Caritas Europa bez obalu.

"Situace na vnějších hranicích EU nás znepokojuje, když pomyslím na to, že odstrkování je den co den realitou a že Evropa zde na řadě míst nedodržuje své vlastní hodnoty." Sedmdesát let stará Ženevská úmluva o uprchlících je výrazem toho, že se světové společenství a také Evropa poučily z hrůz druhé světové války. "A právě tato úmluva je ohrožena, když se lidé nadále topí ve Středozemním moři a uprchlíci umírají i na evropské pevnině, musí se skrývat v lesích nebo jsou ubytováni v nedůstojných táborech." Landau řekl jasně: "Evropa má na víc."

Stejně jako papež František se Landau postavil proti samosegregaci jednotlivých evropských zemí v otázce migrace.

"Dnes jednáme ekonomicky globálně, politicky multilaterálně a morálně a eticky překvapivě provinčně. Nyní dochází také ke globalizaci pocitu odpovědnosti. Když přemýšlím o evropské debatě, je třeba skoncovat s politikou odvracení pozornosti, potlačování a také s populistickými hesly, protože to nás vede pouze do humanitárních slepých uliček a neulehčuje to situaci dotčených lidí. Právě naopak."

Tři kroky: Pomoc na místě, na hranicích a v Evropě

Z pohledu Caritas musí Evropa v této situaci jednat na třech místech: "Za prvé, více pomoci na místě. Evropa k tomu vždy významně přispívala. Tento závažný příspěvek je nesmírně důležitý, aby lidé mohli najít ochranu a perspektivu také v zemích a regionech původu, aby mohli najít naději a budoucnost na místě. Jedině tak lze totiž zabránit tomu, aby lidé museli opustit svůj původ, regiony původu a země v důsledku hladu, klimatických katastrof a válek. Zde mám na mysli papeže Františka, když říká, že dokud lidé nenajdou ochranu a bezpečí, které potřebují na místě, a dokud se vydělává hodně peněz na obchodu se zbraněmi, budou lidé utíkat. Také do Evropy."

Za druhé, velmi konkrétně: "Umírání na vnějších hranicích EU musí konečně skončit," apeloval Landau. Podle předsedy Caritas se ochrana hranic a dodržování Ženevské úmluvy o uprchlících v žádném případě nevylučují: "Musí být možné chránit jak lidi, tak hranice."

Landau ocenil zesnulého předsedu Evropského parlamentu Sassoliho

V každém případě je podle něj povinností států poskytovat námořní záchranné služby a humanitární péči uprchlíkům, i když jejich status není jasný.

"A nyní mám v uších také právě dnes zesnulého předsedu Evropského parlamentu Davida Sassoliho, jak opakovaně vyzýval ke společné evropské pátrací a záchranné misi ve Středozemním moři a zdůrazňoval, že již nebude přijatelné ponechat tuto odpovědnost pouze na nevládních organizacích." Sassoli zemřel toto pondělí ve věku 65 let. Ještě v červnu si ve Vatikánu vyměňoval názory na migrační politiku s papežem Františkem, v němž viděl důležitého spojence.

Třetím prvkem, který Evropa v otázce migrace potřebuje, jsou podle Landaua "společné programy humanitárního přijímání s pevnými ročními kvótami, aby lidé mohli najít ochranu i tímto způsobem. Mám dojem, že v Evropě existuje dobrá humanitární tradice, a domnívám se, že by se v ní mělo pokračovat i nyní.

 

(vac)

13. ledna 2022, 17:54