Hledejte

Na tomto snímku s laskavým svolením americké pobřežní stráže je vidět, jak člen posádky letecké pobřežní stráže pomáhá přepravit kriticky zraněné dítě z vrtulníku do čekající záchranné služby v Port au Prince na Haiti, 15. srpna 2021. Na tomto snímku s laskavým svolením americké pobřežní stráže je vidět, jak člen posádky letecké pobřežní stráže pomáhá přepravit kriticky zraněné dítě z vrtulníku do čekající záchranné služby v Port au Prince na Haiti, 15. srpna 2021. 

Solidarita s Haiti

Zatím je potvrzeno asi 1300 mrtvých a téměř 5 700 zraněných, přičemž počet obětí se neustále zvyšuje. Haitský kardinál Chibly Langlois ze zraněn, ale není v nebezpečí smrti.

Papež vedl na závěr modlitby Anděl Páně sborové Zdrávas Maria za stovky mrtvých a tisíce zraněných při sobotním zemětřesení, které zničilo jih karibského ostrova. Papež také vyzval k aktivní účasti mezinárodního společenství:

„V uplynulých hodinách došlo na Haiti k silnému zemětřesení, které si vyžádalo mnoho obětí, zraněných a rozsáhlé materiální škody. Rád bych vyjádřil svou blízkost těm milovaným lidem, které zemětřesení těžce zasáhlo. Zatímco se modlím k Pánu za oběti, obracím se se slovy povzbuzení na pozůstalé a doufám, že mezinárodní společenství o ně projeví společný zájem a že solidarita všech zmírní následky tragédie. Pomodleme se společně k Panně Marii za Haiti: Zdrávas Maria.....“

Sborová modlitba k Panně Marii, do níž se zapojili věřící ze Svatopetrského náměstí i z celého světa, uzavřela procítěná slova papeže Františka bezprostředně po recitaci modlitby Anděl Páně o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Slova, která vzhlížejí k nebi a bohužel také k troskám a truchlení, které se v těchto hodinách lidé v zámoří snaží vyčíslit. Zatímco záchranné týmy od sobotního večera pracují na hledání přeživších, připomínáme si, co se stalo v sobotu ráno, kdy dva silné otřesy a další, které následovaly, rozsévaly zkázu a smrt. Nejhůře postiženou oblastí je jih země. Epicentrum zemětřesení se nacházelo asi 150 km západně od hlavního města Port-au-Prince, v hloubce 10 km, ale bylo cítit až na Jamajce.

Zatím je potvrzeno asi 1300 mrtvých a téměř 5 700 zraněných, přičemž počet obětí se neustále zvyšuje. Všichni mají v očích a srdcích vzpomínky na katastrofu z roku 2010, kdy si další ničivé zemětřesení vyžádalo 200 000 obětí a tisíce lidí opustilo domovy. Nyní se země nachází také v politické krizi - poté, co byl haitský prezident před více než měsícem zavražděn ve svém domě ozbrojeným komandem - a situaci zhoršuje pandemie, která si vyžádala více než 20 000 případů a 570 obětí a srazila haitský zdravotnický systém na kolena. Nyní se rozjíždí mechanismus solidarity: Caritas, Unicef a pomoc ze Spojených států, kterou okamžitě nařídil prezident Biden, stejně jako z Francie a mnoha dalších zemí. Škody je však stále obtížné odhadnout.

Biskup z Jeremie: výzva prostřednictvím mikrofonů Vatikánského rozhlasu

Biskup Gotran Décoste z jedné z nejhůře postižených oblastí, Jeremie, hovořil s kolegy z francouzské redakce o zděšení obyvatel, kteří nyní žijí pod širým nebem ze strachu z dalších otřesů, a poděkoval Vatikánskému rozhlasu, protože může i takto vyzvat k solidaritě:

„Je to velké utrpení. Obyvatelstvo je zoufalé, zoufalé. Hodně spoléháme na vaši solidaritu, na vaši blízkost. V tento den, kdy slavíme Nanebevzetí Panny Marie, prosíme Matku Marii, aby znovu probudila naději v srdcích tohoto lidu, který byl těžce zkoušen silným zemětřesením, jež vážně poškodilo katedrálu, kostely, katolické školy i jednotlivé domy. Děkuji Vatikánskému rozhlasu, že nám dal příležitost vyzvat k solidaritě diecézi Jeremie na jihozápadě Haiti, jejíž 55 farností bylo těžce postiženo.“

Caritas posílá zprávy z míst katastrofy

"Celá síť Caritas Haiti, zejména krizový tým, se podílí na koordinaci a pomoci ve třech postižených regionech," informuje otec Jean-Hervé François, ředitel Caritas Haiti. Zemětřesení poškodilo také mnoho kostelů. V Les Cayes byla poškozena rezidence kardinála Chiblyho Langloise, biskupa diecéze a předsedy haitské biskupské konference, a kardinál byl zraněn, uvedl ředitel haitské organizace Catholic Relief Services Akim Rikonda pro agenturu Aci Prensa. Jeho život není ohrožen. Pod troskami zahynul kněz, který pobýval v biskupské rezidenci, a mezi oběťmi byli také dva zaměstnanci. Poskytování pomoci komplikoval nejen špatný stav silnic, ale také vysoká míra nejistoty. Přístup do postižených oblastí je obtížný," pokračuje otec Hervé, "a oblast Martissant, která je nezbytným přístupem na jih země, je z bezpečnostních důvodů uzavřena. Caritas upozorňuje, že potřeby obyvatelstva jsou obrovské: nezbytně potřebují potraviny, vodu, stany, hygienické potřeby a první pomoc. Vyzýváme k celosvětové solidaritě prostřednictvím sbírky na podporu činnosti Caritas Haiti.

Dary můžete posílat na adresu www.caritas.org/donate-now/haiti-earthquake-2021/

Blízkost latinskoamerické církve

Premiér Ariel Henry, který vyhlásil výjimečný stav, a biskupové a řeholníci Latinské Ameriky vyzývají k solidaritě a jednotě. "Jsme s vámi, my všichni jsme Haiti!": takto vyjadřuje latinskoamerická a karibská církev v nótě svou blízkost lidu, který - jak píše - prožívá hodiny "nejistoty a bolesti". Pak je tu myšlenka na misionáře, kteří jsou na místě a kteří po léta obětovali své životy pro ty nejpotřebnější. Vyjadřujeme jim svou blízkost a přání spojit síly, abychom pokračovali v jejich humanitární a evangelizační práci. Závěrem nóta oslovuje národy Latinské Ameriky a Karibiku a organizmy celého světa, aby nepřemýšlely jednotlivě, ale jako jedna rodina, a aby se spojily ve věci Haiti.

Američtí biskupové

Konference katolických biskupů Spojených států amerických se také hlásí o slovo. Mons. José H. Gomez, arcibiskup Los Angeles a předseda episkopátu USA, ve svém prohlášení vyjadřuje "vroucí modlitby za obyvatele Haiti, kteří truchlí nad ztrátou svých blízkých a trpí zkázou způsobenou zemětřesením". Zvláštní solidarita je v den Nanebevzetí Panny Marie adresována prelátům země v čele s monsignorem Launayem Saturné: "kéž pocítí útěchu, soucit a náruč Matky, Panny Marie Neustálé pomoci", patronky ostrova.

 

(VNS)

16. srpna 2021, 11:53