Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

“Františkova ekonomie”: začíná letní škola o ekonomii a společných statcích

Do 4. září se v Gubbiu koná Mezinárodní letní škola Františkovy ekonomie (Economy of Francesco Summer School), které se účastní přibližně 35 osob ze 14 zemí světa.

Debora Donnini – Città del Vaticano

"Ekonomika, která se po staletí zabývala soukromými statky, se nyní musí více zaměřit na společné statky", přičemž společným statkem se rozumí statek, který je spotřebováván více lidmi současně a je zároveň statkem vzácným. Těmito slovy přibližuje Paolo Santori, lektor letní školy The Economy of Francesco, vzdělávací kurz, který se koná v prostorách LUMSA (Libera Università Maria Santissima Assunta) v Gubbiu a nese název "Přehodnocení ekonomiky počínaje společnými statky". Od 29. srpna do 4. září se uskuteční řada přednášek a seminářů. Myslet se bude i na mezinárodní setkání, které se uskuteční v Assisi 2. října. Tato akce bude dopoledne probíhat na národní úrovni v jednotlivých zemích a odpoledne se uskuteční "virtuální" mezinárodní setkání

„Františkova ekonomie“ chce vrátit globální společné statky, jako jsou atmosféra, lesy, oceány a biologická rozmanitost, do centra pozornosti ekonomické vědy. Z tohoto důvodu, vysvětluje Santori, byl každoročně organizován roční on-line kurz, na který jsou zváni profesoři z celého světa - takzvaná Františkova škola ekonomie (Economy of Francesco School), jejíž je on sám také koordinátorem - a na závěr tato letní škola, kde budou na toto téma dvě přednášky Roberta Franka, amerického ekonoma, a Josepha Stiglitze, nositele Nobelovy ceny, na téma nerovností, o nových chudobách spojených s nemocí Covid, i ve vztahu ke společným statkům. Santori zdůrazňuje, že společné statky jsou tématem, které se řeší již dlouhá léta, což dokládá jeden z klíčových článků "Tragédie společných statků" z roku 1968, jehož tématem se již v roce 1911 zabývala jedna z prvních ekonomek, Američanka Katharine Comanová..

Behaviorální ekonomie v centru pozornosti

Letní školy se účastní zhruba 35 studentů, většinou doktorandů ekonomie, ale také filozofů a sociologů, a má mezioborovou povahu. První den budou například čerpat z pramenů františkánského ekonomického myšlení, které přineslo velmi zajímavé úvahy o společných statcích, o tématu vlastnictví, ale hlavně bude předmětem studia disciplína známá jako "behaviorální ekonomie". Bude zde hodně teorie her, hodně experimentů, protože problémem je pokusit se pochopit, jak koordinovat individuální jednání a začít uvažovat s perspektivou skupiny, potřebnou právě pro správu těchto společných statků. Cílem je, aby studenti opouštěli tento kurz s nástroji, které budou moci využít ve svém vlastním životě, při studiu, ale také v akademickém životě, protože správa společného majetku má ekonomickou, ale také politickou rovinu.

Po stopách františkánů

V odpovědi na otázku, zda tato různá setkání, která tvoří Františkovu ekonomii, lze považovat za stálou výuku, Santori vysvětluje, že je lze takto chápat, ale také jako období, kdy se mladí ekonomové, kteří mají cit pro společné dobro beroucí ohled na chudé, mohou během dvou či tří let obohatit a pak se vrátit na univerzity a pracoviště a přinést určitá poselství a udělat to, o co žádal papež František: "proměnit pracoviště ve staveniště naděje". Kromě studia, laboratoří, různých workshopů a konferencí byly samozřejmě naplánovány také kulturní návštěvy některých významných měst, jako je Assisi, Gubbio a Sansepolcro. Františkánský způsob myšlení je ve skutečnosti bohatý na ekonomickou teorii i její praktické využití. Františkáni byli například velkými teoretiky správné ceny a v praktické rovině stačí vzpomenout na Monti di Pietà, tyto protofinanční instituce, jejichž cílem bylo umožnit přístup k financím těm, kteří k nim přístup neměli – chudým a vyloučeným - a osvobodit je tak od lichvy. Jedná se tedy o ekonomiku, která si bere jako měřítko člověka, a která začíná od těch posledních.

(překlad a úprava pb)

30. srpna 2021, 13:38