Hledejte

Uprchlíci v Mozambiku. Uprchlíci v Mozambiku. 

Svatý stolec vyzývá ke sdílené odpovědnosti při ochraně uprchlíků a žadatelů o azyl

Vzhledem k tomu, že nucená migrace ve světě stále dramaticky roste, je zapotřebí velkorysejší politiky přesídlování a "silnějšího závazku ke sdílení odpovědnosti", zopakoval Svatý stolec.

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) vzrostl počet nuceně vysídlených osob, které prchají před válkami, násilím, porušováním lidských práv, ale i přírodními katastrofami, v roce 2020 na celém světě až na 82,4 milionu.

Nejen čísla

V pondělním prohlášení adresovaném Stálému výkonnému výboru UNHCR vatikánská stálá mise při OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě připomněla, že tito lidé nejsou jen čísla, ale "spolusestry a bratři". Proto - jak uvedla - by se země měly zavázat ke sdílené odpovědnosti za to, aby "nikdo nezůstal opomenut", jak k tomu vyzval papež František.

Potřeba trvalého řešení

Stálá vatikánská mise uvedla, že je "politováníhodné", že se pandemie "stala také krizí ochrany a také další příčinou zpoždění při dosahování trvalých řešení", a připomněla, že právo žádat o azyl je zakotveno v Ženevské úmluvě o uprchlících a "v konečném důsledku uznává, že jsme jedna lidská rodina".

Problémy, kterým uprchlíci a žadatelé o azyl čelí, zůstávají bez adekvátní reakce

Stálá mise vyjádřila zvláštní znepokojení nad tím, že za určitých okolností pandemie "zpochybnila základní normy uprchlického práva, zejména právo požádat o azyl a kardinální zásadu nenavracení". Prohlášení konstatovalo, že s pokračující pandemií "problémy, kterým čelí uprchlíci a žadatelé o azyl, zůstávají bez adekvátní reakce", zatímco "zápasy hostitelských komunit zůstávají bez odezvy". "Klesly kvóty na přesídlení" a "dopady na přístup ke zdravotní péči a vzdělání jsou obrovské, přičemž uprchlíci jsou často vyloučeni z přístupu k těmto základním statkům", zdůraznilo prohlášení.

Potřeba silnější spolupráce a solidarity na pomoc státům, které přijímají velký počet uprchlíků.

Stálá mise Vatikánu proto vyzvala k posílení "spolupráce a solidarity s cílem účinně pomáhat státům, které hostí velký počet uprchlíků", a rovněž poznamenala, že uprchlíci a vysídlené osoby "nejsou pouze objekty pomoci", ale "subjekty práv a povinností", které mohou hostitelským zemím pozitivně přispět.

Nalezení rovnováhy mezi zájmy států v oblasti veřejného zdraví a právem na azyl

Svatý stolec uznává a respektuje výlučné právo států na spravování vlastních hranic, ale nakonec znovu zdůrazňuje, "že je možné najít rovnováhu mezi zájmy veřejného zdraví a respektováním zásady nenavracení a práva žádat o azyl".

(VNS - vac)

8. července 2021, 10:42