Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Sdružení indických katolíků: Už žádnou diskriminaci a násilí vůči menšinám.

Indická katolická unie žádá federální vládu, aby podnikla rozhodné kroky k zastavení útoků a diskriminace.

Život křesťanských komunit v Indii je stále obtížnější. Stále přísnější zákony proti konverzím, útoky na kostely a kněze v několika vesnicích, blokování zahraničního financování nehinduistických náboženských organizací, falešné zprávy živené také úřady, aby šířily negativní obraz menšin, vyloučení křesťanských a muslimských dalitů ze státních výhod vyhrazených zákonem těmto znevýhodněným kastám, další diskriminace v přístupu k veřejným úřadům a zasahování politiky do vzdělávání. To odsuzuje Indická katolická unie (AICU), která žádá federální vládu, aby podnikla rozhodné kroky k zastavení útoků a diskriminace.

"Křesťanské komunity zaznamenaly drastický nárůst organizovaného a systematického pronásledování, jehož deklarovaným záměrem je jejich vyhlazení a vymýcení", uvádí Unie ve zprávě zveřejněné v minulých dnech.  "S blížícím se 75. výročím nezávislosti země na koloniální nadvládě stojí náboženské a etnické komunity, dalité a ženy před náročnou výzvou, jak ochránit svá lidská práva a občanské svobody zakotvené v ústavě a smlouvách OSN," píše indická katolická organizace a odsuzuje spolčování policie s pachateli násilí, kteří často zůstávají bez trestu.

Unie nepřímo zpochybňuje nacionalismus strany premiéra Narendry Modiho: "V posledních sedmi a půl letech," píše, "jsme byli svědky šíření nového narativu: spojení nacionalismu s náboženskou identitou, což automaticky odcizuje a izoluje menšiny. Heslo "Jeden národ, jedna kultura, jeden lid" se stalo mantrou, kritizuje ve svém prohlášení indické laické sdružení. Proto je třeba "čelit mu a vyvracet" toto vyprávění, které pod rouškou vlastenectví, náboženství a hospodářského rozvoje podporuje "disharmonii". "Křesťané sdílejí s indickými spoluobčany společné dědictví, společnou historii a přispěli k rozvoji země," připomíná Unie, která na závěr vyzývá všechny náboženské obce a církevní představitele k užší spolupráci při sledování vývoje situace menšin v zemi.

Nepřátelství vůči křesťanům v Indii v posledních letech vzrostlo a prudce se zvýšilo zejména po nástupu Módího vlády, která je blízká nejradikálnějším hinduistickým kruhům. Toto nepřátelství, podporované hinduistickou představou, která považuje hinduismus za výlučnou etnickou, kulturní a politickou identitu je v rozporu se sekularitou státu zakotvenou v indické ústavě. Je příčinou stále častějších a násilnějších útoků na křesťany. Mezi státy, které vedou žebříček sektářského násilí, patří Tamilnádu, Uttarpradéš, Čattísgarh, Madhjapradéš, Orissa, Karnátaka, Maháráštra a Ándrapradéš. K tomuto násilí přispívá i rozšiřování zákonů namířených proti menšinám, jako jsou kontroverzní zákony proti konverzím.

(VNS - vac)

9. července 2021, 11:27