Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Pokyny EU k ochraně míst kultu. Comece: dobrý krok, nutné zachovat jejich účel

Je to dobrý první krok. Katolická církev je připravena přispět k obohacení a zdokonalení tohoto dokumentu. Konstatuje Comece (Komise biskupských konferencí Evropské unie) ve své nótě k nedávno schválenému "Průvodci o ochraně míst kultu”.

Dokument o ochraně míst kultu připravený Evropskou komisí je součástí agendy Evropské unie pro boj proti terorismu a jeho cílem je podpořit bohoslužebná místa skrze posouzení “jejich zranitelnosti” s cílem “zlepšení jejich bezpečnosti, aniž by se změnil jejich posvátný charakter". Směrnice  vycházejí se série otázek, jejichž cílem má být pochopení “skutečných potřeb” míst kultu ohledně jejich ochrany a bezpečnosti.  

Komise evropských biskupských konferencí, která se podílela na přípravě textu, proto oceňuje "zapojení Komise do problematiky, která se přímo dotýká každodenního života církve", nicméně připojuje rovněž určité výhrady, jelikož některé problematiky navržené evropskými biskupy nebyly do směrnic začleněny. V textu schváleném Evropskou komisí se například zdůrazňuje souvislost mezi "symbolickým charakterem bohoslužebných míst a potřebou jejich ochrany". Toto tvrzení je však neúplné, vysvětluje Comece, "protože hlavním důvodem pro zajištění ochrany těchto míst, je skutečnost, že představují fyzický kontext, v němž lidé uplatňují své základní právo na náboženskou svobodu, zejména v jejím komunitním rozměru".

Evropští biskupové mají rovněží pochybnosti o terminologii použité v některých bodech dokumentu, kde je řeč například o "sezónních událostech" namísto "náboženských svátků". Za zásadní bod považují zástupci evropských biskupů zajištění vyvážené kombinace mezi bezpečností a klíčovým účelem těchto míst, kterým je jejich využívání pro bohoslužby", neboť "přijetí a otevřenost jsou pro jejich fungování zásadní".

Evropští biskupové zároveň vyjadřují spokojenost nad tím, že projekt konsorcia "ProSPeReS" (systém ochrany při velkých shromážděních lidí na náboženských místech) získal financování z prostředků EU. Schválen byl jako dvouletý program, který předpokládá přípravu integrovaného systému ochrany náboženských objektů v členských státech EU prostřednictvím spolupráce mezi vědci, bezpečnostními experty, policií, hasiči, církvemi a náboženskými obcemi.

(job)

12. července 2021, 15:54