Hledejte

Noel Curran, generální ředitel EBU Noel Curran, generální ředitel EBU 

Noel Curran: Role a ohrožení dobré žurnalistiky

Kvalitní žurnalistika je z mnoha stran ohrožováná, přesto poslední měsíce pandemické krize ukázaly zásadní význam veřejnoprávních sdělovacích prostředků. O roli médií a informace hovoří v rozhovoru pro vatikánská média Noel Curran, generální ředitel Evropské vysílací unie (EBU), která sdružuje 115 členských organizací v 56 zemích a dalších 31 přidružených z celého světa.

Alessandro Gisotti navázal na přednášku pronesenou v rámci BBC Lecture na Prix Italia, kde byla řeč o ohroženích současné žurnalistiky a zeptal se, jakým problémům dnes čelí kvalitní informace a žurnalistika?

“Myslím, že existuje mnoho výzev, které jsou obzvláště složité. Jednou z nich je digitální zpravodajský cyklus, který běží 24 hodin denně 7 dní v týdnu. To znamená odezvdávání článků ve velmi krátkém časovém horizontu, rychlost, snahu být první. Myslím, že v tom spočívá problém, protože někteří novináři nemají dostatek času na řádné ověření informací a spoléhají se své zdroje. Myslím, že další skutečnou výzvou je zastrašování novinářů a pak "globální aktéři". Skutečnost, že tolik moci a vlivu je nyní soustředěno v několika velkých nadnárodních organizacích. A pak je tu moc, kterou mají globální technologické společnosti, které fungují coby "strážci" systému..... Myslím, že také v tom spočívá skutečná výzva pro žurnalistiku.”

Jste přesvědčen, že investigativní žurnalistika a mezinárodní zpravodajství mají zásadní význam a že veřejnoprávní média by měla do obou těchto sfér investovat. Proč?

“Je důležité, aby veřejnoprávní média investovala do investigativní žurnalistiky.  Byli jsme svědky pozitivních výsledků, přínosu pro obecné dobro, viděli jsme, že tento typ novinářské práce ovlivňoval politické strategie v Evropě, umožnil lidem dozvědět se o světech, o kterých neměli ani zdání. Pokud jde o mezinárodní informace, třeba říci, že něco stojí. Například Vatikánský rozhlas odvádí skvělou práci, když lidem přibližuje situaci ve světě, ale mnoho médií to nedělá. Mezinárodní zpravodajství bývá jednou z prvních věcí, které se při rozpočtových škrtech omezují. Myslím, že pro veřejnoprávní média je to obrovská chyba, protože prostředky, které investujeme do mezinárodního zpravodajství, jsou jednou z věcí, které nás odlišují od mnoha jiných médií. Součástí našeho poslání jako veřejné služby je také to, že se díváme dál než sami na sebe a přinášíme svému publiku, ať už je kdekoli, obraz světa.”

Jak byste vysvětlil mladým lidem - generaci sociálních médií - význam žurnalistiky pro budoucnost, pro jejich životy? Jak byste přesvědčil studenta, že stojí za to investovat svůj život do žurnalistiky?

“Všechny výzkumy ukazují, že mnoho mladých lidí využívá sociálních médií, ale relativně malý počet z nich věří tomu, co čtou. Takže mají přístup, ale nedůvěřují! Řekl bych jim, že profesionální žurnalistika umožňuje věřit tomu, co čtete. Mladým lidem bych chtěl říct: Nebylo by pěkné mít přístup ke zprávám a obsahu online tak, jak chcete, a skutečně věřit tomu, co najdete? Protože nyní tomu tak není. Proto se k nám v posledních 12 měsících obracelo mladší publikum. Nyní musíme pokračovat, oslovovat mladé lidi a snažit se, aby nás nepřestali sledovat.”

(job)

7. července 2021, 14:56