Hledejte

Práce v novém betlémském centru řemesel. Práce v novém betlémském centru řemesel. 

Křehkost a naděje. Nové centrum řemesel v Betlémě.

Betlém, kde 90 % rodin žije z náboženského turismu, trpí omezením cestování jako žádné jiné město.

"Betlém je město, které nejvíce utrpělo lockdownem ve Svaté zemi: 90 % rodin pracuje v náboženském turismu." To jsou slova otce Ibrahima Faltase, františkána z Kustodie Svaté země, který má na starosti nejen školy, ale také františkánské středisko "Casanova" v Jeruzalémě.

Otec Faltas vysvětluje, že většina rodin v palestinském Betlémě nebyla v uplynulém roce schopna platit účty a že zde bylo mnoho problémů. Říká, že františkáni poskytli podporu co největšímu počtu lidí, od potravinových balíčků až po pomoc s výdaji na domácnost. Zpočátku museli lidé sáhnout do svých úspor, pak přišla pomoc, ale nyní - varuje - je jediným způsobem, jak dát této zemi naději, oživení náboženského turismu. Proto byl nedávný příjezd první skupiny Italů z římské diecéze pro otce Ibrahima "znamením naděje pro obyvatelstvo, které ji ztrácí". Františkán neskrývá, že k problému s Covidem se přidalo i nové napětí mezi Izraelci a Palestinci.

Naděje pro nejvíce ohrožené

V tradici města, kde se narodil Ježíš, je mnoho místních řemeslných výrobků, zejména křížů, betlémů a figurek z olivového dřeva, které zná i mnoho českých poutníků. Během pandemie ale do betlémských obchodů nikdo nakupovat nechodil. Františkáni však z iniciativy otce Michele Piccirilla, františkána a archeologa, oprášili na nějakou dobu i další starobylou tradici: vedle práce s olivovým dřevem a keramikou se věnovali i práci s perletí. Otci Piccirillovi, který zemřel ještě před otevřením nového centra, je věnována speciální dílna vytvořená za účelem oživení tohoto starobylého umění: „Piccirillovo centrum řemesel“. Jedná se o řemeslnou dílnu, kde probíhá odborná příprava, ale která dává i šanci na práci těm, kteří by ji neměli: zdravotně postiženým a lidem žijícím na okraji společnosti.

Samer Barboun, současný ředitel centra říká, že v betlémských obchodech přímo neprodávají, aby nepřekáželi rodinám drobných místních obchodníků, kteří se tím živí odjakživa. Místo toho se pracuje na zakázku. A to znamená, že během lockdownu se práce nezastavila.  Od růženců po mešní kalichy, od ozdob na vánoční stromeček po kříže všech tvarů a velikostí: tyto výrobky vznikají ve dvou patrech františkánského kláštera v Betlémě, kde jsou umístěny stroje a materiál a kde pracuje mnoho mladých lidí s různým postižením, ale také s velkou precizností a nasazením.  „Každý rok," říká čtyřicetiletý Samer Barboun, "mistři řemesla vyškolí desítky lidí, kteří pak mohou uplatnit své dovednosti. Dílna poskytuje stálou práci asi 25 rodinám a dalším asi 40 rodinám, které vykonávají menší práce ze svých domovů.“ V současné době je do projektu zapojeno 100 lidí.  V Betlémě jde tak o přechod od závislosti na pomoci z vnějšku k možnosti práce a výdělku na vlastní živobytí.

 

(VNS - vac)

8. července 2021, 10:52