Hledejte

BIskup Eduardo Hiiboro Kussala během cest po své diecézi. BIskup Eduardo Hiiboro Kussala během cest po své diecézi. 

Jižní Súdán: Zastavte násilí!

Biskup Kussala: Potřebujeme humanitární pomoc.

V souvislosti s nedávnými násilnostmi, které zasáhly oblast Tombura-Yambio a které si vyžádaly oběti na životech a vysídlení obyvatelstva, monsignor Eduardo Hijboro Kussala, biskup z Tombura-Yambio v Jižním Súdánu, vydal naléhavou výzvu: v prohlášení zveřejněném na internetových stránkách Amecea (Sdružení členů biskupských konferencí východní Afriky) vyzývá k humanitární pomoci a naléhá na instituce, aby zmobilizovaly potřebné zdroje na pomoc obyvatelstvu. Biskup zejména uvedl, že je "hluboce znepokojen" současnou situací, která "hrozí nárůstem podvýživy, nemocí a úmrtí mezi nejzranitelnějšími", zatímco vysídlení lidé žijí v nejistých podmínkách "bez přístřeší, vody a jídla".

Na počátku nedávné krize jsou násilnosti, které vypukly v polovině června, mezi 19. a 22. červnem, kdy ozbrojenci zahájili tažení proti bezbrannému obyvatelstvu, stříleli, rabovali a vypalovali domy a zahnali na útěk více než 21 000 lidí, z nichž polovina byly děti, rovněž oběti "závažného porušování jejich práv".

Podle biskupa je příčinou napětí silná politická nestabilita v zemi, která brání vládě zasahovat na místě. To vše tak ještě zhoršuje podmínky súdánského lidu, který je již tak "poznamenán pandemií Covid-19 a dlouholetým konfliktem a nejistotou". Mons. Kussala proto vyzval "všech 35 farností a úřadů katolické diecéze Tombura-Yambio, aby v neděli 4. července zahájily všeobecnou mobilizaci prostředků všeho druhu: peněz, potravin, oblečení, postelí, stanů, a pomohly tak našim bratřím a sestrám v nouzi." Biskup také rozhodl, že 70 procent sbírky ze mší minulou neděli 27. června bude použito na podporu obětí. Koordinátorem humanitárního úsilí bude Diecézní organizace pro rozvoj a mír, která bude situaci neustále monitorovat.

"Žádám všechny strany na domácí scéně," zopakoval prelát, "aby zajistily ochranu civilistů, zejména žen a dětí, a aby se jim dostalo ochrany v souladu se zásadami evangelia a mezinárodním a humanitárním právem. Mons. Kussala nakonec vyzval "všechna křesťanská společenství, farnosti, instituce a útvary, lidi dobré vůle, aby projevovali lásku, žili ve vzájemné solidaritě a spojili své síly pro záchranu našich bratří v této těžké hodině", a to i prostřednictvím neustálé modlitby.

 

(VNS - vac)

3. července 2021, 11:05