Hledejte

 Michelangelo Merisi da Caravaggio: Odpočinek na cestě do Egypta Michelangelo Merisi da Caravaggio: Odpočinek na cestě do Egypta 

Hadjadj: Otcovství je dobrodružství

Současná krize otcovství zároveň znamená, že my jako otcové už nemáme oporu ve světských a pohanských vzorech. Za této situace nám nezbývá nic jiného než naslouchat Otcovu zjevení a přijmout svatého Josefa za svého patrona - radí Fabrice Hadjadj, otec devíti dětí, filozof, dramatik a konvertita, někdejší člen dnes již neexistující Papežské rady pro laiky.

Uprostřed krize se hroutí problematické modely a stereotypy otcovství. Proto však nad tím nemusíme nutně lamentovat. Při hledání vzorů v postavě svatého Josefa bychom se měli oprostit od příliš povrchních a nereálných představ. Je totiž tragédií, že rodina, v níž se odehrálo Vtělení, je velmi často vnímána jako rodina nejvíce “odtělesněná”.

Hadjadj připomíná, že svatý Josef není Ježíšovým nevlastním otcem. Nevlastní otec přijme za své vlastní dítě jiného otce. Zde však nejsou dva otcové. Maria nazývá Josefa prostě otcem, bez jakýchkoli přídomků. Bůh nechtěl, aby se jeho Syn narodil z neprovdané ženy, ale z ženy již zasnoubené. Svatý Josef není otcem podle přirozenosti, nýbrž radikálnějším způsobem, na základě přímého vztahu ke zdroji veškerého otcovství, vysvětluje francouzský filozof.

Otcovství je dobrodružstvím, naplňuje se v čase

Poznamenává, že v biblickém světě není otcovství nebo rodina obecně jen hladce fungujícím mechanismem, ale dobrodružstvím v čase, které má své vzestupy a pády. Rodiče nejsou primárně vychovateli, ale těmi, kdo předávají život se vším, co k němu patří. Základní otázkou je tedy přijmout, že člověk žije. Protože žít znamená reagovat na událost. Otcovství je pro muže prvním a nejsilnějším dobrodružstvím. Zrození je šťastná událost, konstatuje francouzský filozof, a přece bytost, která se objevuje, bude muset trpět a čelit nespravedlnostem. Mé dítě je vystaveno zlu a nečistotě a já jsem s tím souhlasil, zodpovídám za tuto zranitelnost. Jak bych mohl za této situace nezakoušet krizi? My však žijeme a a v životě na této zemi se vždycky snoubí radost s úzkostí, plnost s nedostatkem.

Syn vstupuje do živého otcova slova

Fabrice Hadjadj, který před svou konverzí ke katolicismu vyrůstal v židovské rodině, připomíná, že v biblické tradici není syn tím, kdo se podřizuje zákonu, nýbrž vstupuje do živého slova, které mu předává otec. Dnes hrozí nebezpečí, že otec bude vnímán jako odborník na výchovu, od něhož se neočekává ani tak přijetí svého dítěte, jako úkol vytvořit z něho dokonalý “produkt”, který se nebude dopouštět chyb. A přece dokonce v ráji, kde Otec byl dokonalý, došlo k pádu. Na druhou stranu, když je syn dokonalý, neznamená to, že občas nezabloudí a nezpůsobí rodičům starosti. Dítě se rodičům vzdaluje, a to je normální. Rodičovství totiž není program, dodává Fabbrice Hadjadj v rozhovoru pro týdeník Famille Chrétienne o své nejnovější knize nadepsané “Být otcem se svatým Josefem. Malý průvodce peripetiemi postmoderní doby” (Etre père avec Saint Joseph. Petit guide de l´aventurier des temps post-modernes) .

(job)

21. července 2021, 13:37