Hledejte

Aloysius John, generální tajemník Caritas internationalis Aloysius John, generální tajemník Caritas internationalis  

Výzva Caritas Internationalis skupině G7: zrušte dluhy chudých zemí

Mezinárodní organizace Caritas apeluje na zástupce sedmi ekonomicky nejvyspělejších zemí světa

Zrušení dluhů chudých zemí a reinvestování těchto prostředků do obnovy po pandemii způsobené Covidem-19 a do boje proti klimatickým změnám. To je výzva Mezinárodní organizace Caritas adresovaná skupině G7, na které se do 13. června v Cornwallu schází zástupci sedmi ekonomicky nejvyspělejších zemí světa: Velké Británie, Itálie, Kanady, Francie, Německa, Japonska a Spojených států. "Covid-19, vysvětluje v nótě Aloysius John, generální tajemník Caritas Internationalis - poukázal na bující sociální nespravedlnost v dnešním světě: její odstranění je jediným způsobem, jak obnovit budoucnost", řekl.

Charitativní organizace dále připomíná dramatické důsledky dluhů pro obyvatele rozvojových zemí: například v Zambii tvoří 45 % ročního státního rozpočtu. Těch několik málo zdrojů, které jsou k dispozici, proto nestačí na "posílení národního zdravotnického systému" tváří v tvář mimořádné situaci způsobené koronavirem.

"Caritas Internationalis se opět hlásí o slovo," pokračuje John, "aby podpořila volání těch nejchudších. Proto vyzval skupinu G7, aby se "postavila do čela reakce na Covid-19, a podpořila tak lidi nejvíce postižené pandemií a spravedlivé a udržitelné zotavení", jehož prvním krokem "je zajistit, aby byly zrušeny všechny splátky dluhů, včetně soukromých věřitelů". Předpokládá se, že "jen africké vlády zaplatí v roce 2021 soukromým věřitelům 23,4 miliardy dolarů (tedy téměř 500 miliard korun) na splátkách dluhů, což je více než trojnásobek nákladů na nákup vakcín pro celý kontinent."

Čtyři výzvy

Konkrétně mezinárodní charitativní organizace vznáší na členy G7 čtyři požadavky: kromě zastavení splátek dluhů soukromým věřitelům žádá vlády G7, aby se zavázaly "prozkoumat legislativní možnosti, které by povzbudily soukromé věřitele k účasti na iniciativách pro oddlužení".

Druhým je výzva skupině G7, aby "mobilizovala finanční prostředky k uspokojení okamžitých potřeb, které vyvolal Covid (posílení zdravotnických systémů, sociální záchranné sítě, přístup k očkovacím látkám), a aby podpořila spravedlivou a ekologickou obnovu, aniž by se prohloubila dluhová krize na jihu".

Třetí požadavek se naopak týká "nové emise zvláštních práv čerpání, aby byly méně rozvinuté země lépe podporovány a jejich dluh se nezvyšoval". Zvláštní práva čerpání ve skutečnosti nejsou skutečnou měnou, ale spíše právem na získání jedné nebo více "volně použitelných měn", které jsou v oficiálních rezervách členských zemí Mezinárodního měnového fondu.

Poslední výzva má ukázat, že G7 "bere klimatickou krizi vážně a zavazuje se k ukončení dotací na fosilní paliva".

(VNS)

12. června 2021, 12:13