Hledejte

První dětská transplantace srdce od covid-pozitivního dárce

V polovině května proběhla operace, při níž patnáctiletý chlapec úspěšně dostal nové srdce léčené monoklonálními protilátkami. Výjimku z platných pravidel umožnilo Národní transplantační centrum, které již dříve povolilo nemocnici Sant'Orsola v Bologni provést transplantaci u 64letého muže, který je nyní v dobrém zdravotním stavu.

"Volba, která může rozhodnout o životě či smrti." Slova profesora Antonina Amodea, vedoucího oddělení, kde transplantace proběhla, nejlépe vysvětlují význam toho, co se podařilo v polovině května v dětské nemocnici Svatého stolce.

Jedná se o v celosvětovémk měřítku první případ pediatrické transplantace srdce od SARS-CoV-2 pozitivního dárce negativnímu pacientovi. Patnáctiletý chlapec, který trpí dilatační kardiomyopatií, což je onemocnění, které narušuje schopnost srdce účinně pumpovat krev do těla, byl po transplantaci léčen monoklonálními protilátkami, aby se vyloučilo riziko nemoci Covid-19. Monoklonální protilátky neboli imunoglobuliny (Ig) jsou bílkoviny produkované B lymfocyty, typem bílých krvinek, jejichž funkcí je rozpoznávat a vázat specifické molekuly. K provedení zákroku bylo zapotřebí zvláštních povolení - transplantace je povolena pouze u pacientů, kteří jsou pozitivní nebo vyléčení z Covidu - jak od Národního transplantačního centra (NTC), tak od Italské agentury pro léčiva (AIFA). Následně provedené testy ukázaly, že chlapec byl chráněn proti infekci Sars-CoV-2 díky přítomnosti značného množství specifických protilátek v krvi.

Transplantace, spíše jedinečná příležitost než vzácnost

"V pediatrii - vysvětluje profesor Antonino Amodeo - je nalezení vhodného srdce pro transplantaci obtížnější než u dospělých. V posledním roce se tyto potíže v důsledku pandemie a omezení přijatých v boji proti ní ještě prohloubily." "Nalezení vhodného srdce pro transplantaci - dodává - je spíše jedinečnou než vzácnou příležitostí. Proto jsme udělali vše pro to, aby chlapec mohl získat orgán, na který čekal." Mladík trpěl dilatační kardiomyopatií, která je u dětí považována za vzácné onemocnění, protože v dětském věku připadá 0,57 případů na 100 000 lidí. U dospělých se vyskytuje přibližně v 1 z 2500 případů. Patnáctiletý chlapec, který je na čekací listině od září 2020, utrpěl zástavu srdce, která si vyžádala podporu ECMO, techniku mimotělního oběhu, která se dočasně používá při závažném selhání srdce nebo dýchání. Krátce poté podstoupil operaci, při níž mu bylo implantováno umělé srdce, které mu zachránilo život.

Zelená od Národního transplantačního centra 

V květnu 2021 bylo nalezeno kompatibilní srdce u dárce pozitivního na SARS-CoV-2: scénář, na který se zákon nevztahuje. "Za pomoci dosti sofistikovaných metod vznikla již řada studií posuzující riziko přenosu viru SARS CoV-2 v dýchacím systému,  krvi a srdci dárce, které prokázaly velmi nízké riziko přenosu viru. To nám umožnilo dát transplantaci zelenou," říká profesor Carlo Federico Perno, vedoucí oddělení mikrobiologické a imunologické diagnostiky v nemocnici Bambino Gesù. Po schválení a pečlivém vyhodnocení Národním transplantačním centrem vydala Italská agentura pro léčiva souhlas s použitím monoklonálních protilátek z chlapce-příjemce, které riziko infekce ještě snížily. "Operace je výsledkem multidisciplinární cesty, na níž se díky rozšíření nástrojů pro léčbu SARS-SoV-2, jako je vakcína, monoklonální terapie a antivirová léčba, vyvinula řada nástrojů, a to jak výzkumných, tak klinických, které otevřely donedávna nemyslitelné perspektivy,” vysvětluje profesor Paolo Palma, vedoucí oddělení klinické imunologie a vakcinologie v nemocnici Bambino Gesù.

Šest transplantací srdce během dvou týdnů

Během 15 dnů, mezi 4. a 19. květnem, bylo v Bambino Gesù provedeno dalších 5 transplantací srdce: 3 z těchto 6 transplantací byly provedeny u pacientů s vrozenou srdeční vadou, ostatní transplantace srdce byly provedeny u lidí, kterým bylo implantováno umělé srdce jako překlenovací řešení při čekání na vhodný orgán k transplantaci.

(job)

 

10. června 2021, 12:20