Hledejte

Mezináboženské setkání na základně italských modrých přileb v Libanonu Mezináboženské setkání na základně italských modrých přileb v Libanonu 

Mezináboženské setkání na základně italských modrých přileb v Libanonu

První setkání zástupců hlavních náboženství na jihu země po pandemii Covid-19 se uskutečnilo v sobotu 19. června na základně "Millevoi" v Shamě, v předvečer dalšího důležitého setkání ve Vatikánu, které papež svolal na 1. července.

Na základně Mírových sil OSN v Libanonu, konkrétně italských modrých přileb se uskutečnilo o víkendu mezináboženské setkání. Společně zasazený olivovník na znamení bratrství, dialogu mezi různými náboženstvími a lásky k Libanonu, zemi zasažené pandemií a vážnou hospodářskou krizí po výbuchu v bejrútském přístavu 4. srpna 2020. Takové je závěrečné gesto setkání, které se uskutečnilo na základně "Millevoi" v Šámě, velitelství modrých přileb italského kontingentu v Libanonu, a které zorganizoval velitel západního sektoru UNIFIL brigádní generál Davide Scalabrin. Tato iniciativa s důvěrou a nadějí vyhlíží další den modliteb a rozjímání za Libanon, svolaný papežem do Vatikánu na 1. července.

Společná solidarita

Apoštolský nuncius v Libanonu monsignor Joseph Spiteri připomněl Františkův příklad, protože pomáhá "žít jako bratři a sestry", zejména "při setkáních s islámskými představiteli". Bratrství, které se však právě v tomto krizovém okamžiku pro zemi konkretizovalo v mnoha společných dílech. "Solidarita," vysvětluje monsignor Spiteri, "byla trvale přítomná v malých vesnicích i ve velkých městech. Sousedé si navzájem pomáhali. Kněží, muftí a imámové koordinovali charitu a humanitární pomoc, rozdávali chudým potraviny, léky a dokonce i peníze."

Práce pro mír

"Víra jako útěcha a naděje pro lidstvo" byla tématem, které inspirovalo dialog mezi účastníky setkání, kteří diskutovali o odpovědích, jež může víra nabídnout. Znovu byl zdůrazněn význam harmonie mezi různými komunitami, mírového soužití a dialogu a bylo vyjádřeno uznání a vděčnost za přítomnost italských modrých přileb a za jejich příspěvek k udržení stability a bezpečnosti v oblasti jižního Libanonu. "Italští vojáci“, zdůraznil nuncius, „vykonávají svou práci mírových sil nejen s vojenskou profesionalitou, ale projevují i velký respekt k náboženským hodnotám a tradicím místního obyvatelstva. Jsou to skuteční tvůrci míru."

Kromě Mons. Josepha Spiteriho se mezináboženského setkání zúčastnil také řecký melchitský arcibiskup Sidonu a Tyru Elie, Mons. Bechara Haddad, řecký pravoslavný metropolitní arcibiskup Týru, Sidonu a Marjiyounu, monsignor Elias Kfouri, šíitský muftí šejk Hassan Abdullah, sunnitský muftí šejk Issam Kassab a otec Tony Elias, který zastupuje maronitského arcibiskupa z Týru Charbella Abdallaha.

(VNS)

21. června 2021, 11:16