Hledejte

Záchranné práce u kanálu La Manche Záchranné práce u kanálu La Manche 

Angličtí i francouzští biskupové vyzývají k lepšímu zacházení s migranty

Anglikánští a katoličtí biskupové na obou stranách Lamanšského průlivu znovu vyzvali k "lepšímu zacházení" se všemi zranitelnými přistěhovalci bez dokladů, kteří se dostali do Francie a snaží se dostat do Velké Británie.

Ve společném prohlášení vydaném u příležitosti Světového dne uprchlíků, který připadá na 20. června, šestice biskupů připomíná, že tito cizinci, "kteří jsou vyhnáni ze své vlasti", jsou "bližními, kteří si zaslouží, aby jim bylo pomoženo najít místo, kde mohou důstojně žít a přispívat občanské společnosti". Se smutkem pozorují "nedostatek naděje, který vede lidi v nouzi k tomu, že jsou vykořisťováni obchodníky s lidmi a přispívají k ziskům z jejich nelegálního obchodu".

Srdečná podpora místních obyvatel, kteří ignorují předsudky

Církevní představitelé však upozorňují i na některá pozitivní znamení a říkají, že jsou "povzbuzeni těmi, kdo velkoryse nabízejí finanční a materiální podporu, čas a dovednosti, útočiště a ubytování bez ohledu na náboženské přesvědčení". Poznamenávají, že tito lidé "ignorují mýty, které vedou k předsudkům a strachu a které zřejmě brání politikům vytvářet nové a konstruktivní politiky, jež by šly nad rámec uzavírání hranic a zaměstnávání většího počtu bezpečnostních pracovníků".

Biskupové ze své strany znovu potvrzují svůj závazek "povzbuzovat obyvatele k vytváření klimatu přijetí a porozumění pro cizince, kteří sdílejí naděje a potřeby celého lidstva".

Otřesné podmínky v táborech v Calais

Výzva následuje po záchraně 80 migrantů, které 19. června zachránily francouzské úřady, když se pokoušeli překročit kanál La Manche a dostat se do Spojeného království. V roce 2020 se o to pokusilo téměř 10 tisíc migrantů, což je čtyřikrát více než v roce 2019. Církev v pobřežním městě Calais, kde se mnozí z těchto migrantů soustřeďují a žijí v provizorních stanových táborech, opakovaně odsoudila jejich těžkou situaci a vyzvala k řešení této humanitární krize.

(VNS)

22. června 2021, 12:31