Hledejte

Vodní děla rozhánějí palestinské demonstranty v Sheikh Jarrah v sousedství východního Jeruzaléma Vodní děla rozhánějí palestinské demonstranty v Sheikh Jarrah v sousedství východního Jeruzaléma 

Konflikt ve Svaté zemi: Situace degeneruje v občanskou válku

Kam povede nenávist a pomsta, copak je možné budovat mír ničením druhého? - zaznělo ve včerejším apelu papeže Františka na mír ve Svaté zemi. Člen františkánské Kustódie Svaté země otec Ibrahím Faltas přibližuje situaci země, která překračuje práh občanské války. Domnívá se, že řešení by přinesla dohoda o statutu Jeruzaléma. Představený jezuitů ve Svaté zemi otec David Neuhaus popisuje izraelskou ofenzívu jako cestu k sebezničení.

Eskalace konfliktu mezi Izraelci a Palestinci začíná nabývat rozměrů občanské války, varuje otec Ibrahim Faltas z Kustódie Svaté země. V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas zdůrazňuje, že klíčem k zastavení bojů je vyřešení statutu Jeruzaléma, které se neustále odkládá.

“Prožil jsem celou druhou intifádu v Betlémě, celý svět viděl, jak byla tvrdá, ale to není nic ve srovnání s tím, čeho jsme nyní svědky a co prožívá Svatá země. A mluvím o celé Svaté zemi, o Izraeli a Palestině. Nejde pouze o Betlém nebo Gazu či Ramallah, ale o celou Svatou zemi, mluvíme tu také o Nazaretu, Haifě, Ramle Káně Galilejské, v této chvíli nenajdete město, kde by byl klid a pokoj. V celé Svaté zemi dochází ke střetům, ke slepému násilí, k násilí plnému hněvu mezi lidmi a nevídaných násilností. A není nikdo, kdo by zprostředkoval dialog. Problém je velmi závažný a myslím, že jen tak nepochopíme, o co tady ve skutečnosti běží. Propuklo slepé násilí, občanská válka: spálená auta, požáry bytů, synagog, míst kultu, kameny létají na všechno, co se hýbe, velmi mnoho je mrtvých a těžce raněných. Je to válka mezi židovskými kolóny a Araby žijícími v izraelských městech a totéž se děje také v okupovaných oblastech Zajordánska. Dějištěm války se stala ulice, bojuje se klacky, kameny, téměř dvě stovky bojových ohnisek. Válka je naprosto všude.”

Popisuje dramatickou situaci ve Svaté zemi otec Ibrahim Faltas. Vzpomíná také na mírovou schůzku v Camp David v červenci roku 2000, kde se sešel izraelský premiér Ehud Barak a prezident Palestinské samosprávy Jásir Arafat. “Dohodli se o všech problémech a když začali mluvit o Jeruzalému, vypukla druhá intifáda. Byl jsem při tom!” - dodává otec Faltas, který spatřuje gordický uzel v tom, že se problém Jeruzaléma stále odkládá. “Vyřešte jeruzalémskou otázku a vyřeší se všechny další, včetně životních podmínek Palestinců,” říká v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas.

Izrael spěje k sebezničení

Velmi kriticky vnímá současnost také otec David Neuhaus, představený jezuitů ve Svaté zemi, sám konvertita z židovství. Izrael páchá sebevraždu za asistence Evropy a Spojených států - říká v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas. Přiživování konfliktu s Palestinci za využití krajní pravice podle něj neslouží zájmům Izraele. Zdůrazňuje, že jeho vlast není mocnářstvím a její přežití závisí na podpoře Spojených států a Evropy, které však izraelské vládě dovolují prohlubovat konflikt, jenž nutně povede k sebezničení Izraele. Mezinárodní komunita se cítí vůči této situaci bezradná, avšak tato bezradnost je volbou, říká otec Neuhaus. Zdůrazňuje nicméně, že nový konflikt není překvapivý:

“Sedmdesát tři let tu máme otevřenou, hnisající ránu, kterou nikdo neléčí; od roku 1948, odkdy mají Židé svoji vlast, místo, kde jsou doma. Je to země, které se daří, která je bohatá. Rána spočívá v tom, že Palestinci svou vlast nemají. Na oplátku nedostali nic. A trvá to již sedmdesát tři let. Občas nastane zdánlivý mír, který mívá dva důvody: buď posílení represí vůči Palestincům, kteří se ucházejí o svá práva, anebo vyniká z únavy Palestinců, kteří upadají do nečinnosti. Když tato mezidobí pominou, nastupuje výbuch války, střety. Nemůžeme se tedy divit tomu, co se nyní děje. Katolická církev, jak všeobecná tak i místní, poukazuje po celých těchto sedmdesát tři let na nutnost ctít práva obou stran. Vyjadřuje také bolest nad oběťmi na lidech i zničeném majetku po obou stranách, jak v Gaze tak v Izraeli. Tentokrát však poprvé dolétají palestinské rakety na izraelské území, každý večer dopadají na jižní města a dokonce na některé čtvrti Tel Avivu. Chtěl bych ale opakovat: Není míru bez spravedlnosti a není míru v atmosféře, v níž nabírá vrchu rasismus a vláda podporuje extrémisty.”

(job)

17. května 2021, 16:35