Hledejte

ilustrační foto ilustrační foto 

Genderové přeměny - nebezpečný trend

Za novou “sociální pandemii” a ideologickou módu označil britský týdeník The Economist nárůst případů poruchy pohlavní identity. Statistiky totiž ukazují, že případy takzvané pohlavní dysforie se stále častěji týkají mladých mužů ze západních zemí. Autoři článku zároveň varují před přístupem řady klinik, které navrhují změnu pohlaví jako jedinou medicínu na vnitřní utrpení dospívajícího člověka.

Podle britského týdeníku případy genderových přeměn narostly ve srovnání se situací před deseti lety až třicetinásobně. Druhou stranou téže mince jsou ale stále častější soudní procesy, jako například nedávno uzavřená kauza Keiry Bellové. Tato mladá Angličanka vyhrála soud s klinikou, kde prošla změnou pohlaví. Ve dvaceti letech si uvědomila, že transformace její problémy nevyřešila. Bylo však už pozdě, protože změny, které podstoupila, jsou nevratné. Soud uznal, že navzdory vědomé shodě nebyla v té chvíli ještě dostatečně zralá pro takto dalekosáhlé rozhodnutí.

K podávání léků blokujících dospívání se ve Velké Británii nově nevyžaduje pouze shoda rodičů, nýbrž soudní rozhodnutí. Krok zpět učinilo také Finsko, kde došlo loni v červnu k revizi předpisů ohledně pohlavní dysforie a namísto změny pohlaví byla doporučena psychologická terapie. Podobnou cestou se již dříve vydalo také Švédsko. Dětská nemocnice Astrid Lindgrenové ve Stockholmu ohlásila, že již nebude podávat léky blokující dospívání nezletilým. Důvodem bylo vědomí o velkém množství zneužití. Průzkum provedený švédskou televizí zastavil vládní návrh zákona, který měl snížit věkovou hranici pro vykonání těchto zákroků na 15 let. Návrh se opíral o údajný výzkum o vysokém sklonu k sebevraždám mezi dětmi, kterým se nepodařilo podstoupit transformaci. Tento problém se měl týkat až čtyřiceti procent transsexuálních nezletilých. Novináři nicméně odhalili, že data jsou smyšlená a žádný vědecký výzkum je nepotvrdil.

Připomeňme, že papež František označil genderovou ideologii za jeden z hlavních projevů zla v dnešním světě, za útok na různorodost a Boží kreativitu. Jak řekl, tato ideologie: ”Usiluje o podkopání základů lidskosti (…) a stává se kulturním diktátem, který nepřichází zdola, nýbrž je shora vnucován některými státy, jako jediná možná cesta kultury, které je nutné se přizpůsobit,“ uvedl papež František v knižním rozhovoru vydaném loni v únoru (Papa Francesco con Lugi Maria Epicoco, San Giovanni Paolo Magno, Edizioni Paoline, únor 2020).

(job)

26. května 2021, 17:20