Hledejte

Mariánská socha vystavená u příležitosti papežovy návštěvy v Bagdádu Mariánská socha vystavená u příležitosti papežovy návštěvy v Bagdádu 

Maria jako most při dialogu s islámem

Papež František se nikdy netajil svou hlubokou mariánskou úctou, kterou dokládají četné návštěvy na mariánských poutních místech – od Fatimy přes Aparecidu po Guadalupe – a osobní zbožnost projevovaná různými úkony – od modlitby „Pod ochranu tvou“, kterou pronáší před začátkem a po zakončení apoštolských cest před ikonou Salus Populi Romani v římské bazilice Panny Marie Větší, po méně známou pobožnost Tří Zdrávasů.

Také během cesty do Iráku Matka Boží neustále papeže Františka doprovázela, a to nejenom jako ikona Loretánské Madony, patronky letců, která s ním cestovala v papežském speciálu, nýbrž v lásce a úctě, kterou ve většinově muslimské zemi, k Neposkvrněné chovají také stoupenci islámu. Jak vysvětluje mariolog Antonio Grasso z Papežské mariánské akademie, tato skutečnost je klíčovým bodem mezináboženského dialogu:

„Korán, který obsahuje Mohamedovo učení, se skládá ze 114 súr, či kapitol. O Marii se mluví ve dvanácti súrách a sedmdesáti verších, které popisují pět epizod z jejího života: narození, odchod do chrámu, kam se jako mladičká uchyluje pod Zachariášovu ochranu, zvěstování, porod – pod širým nebem v blízkosti palmy, kde porodní bolesti jsou pouze mravní, což potvrzuje Mariino panenství, a obhajoba před očerněním, když se jako svobodná matka vrací domů k příbuzným. Novorozenec však hlasitě svou matku hájí, ospravedlní její nevinnost, stejně jako Bůh, který ji v okamžiku porodu obdařil výjimečným prozřetelnostním zásahem. Na zmíněné palmě totiž zázračně vyrostou datle, kterými se Maria po porodu nasytí, a osvěží se vodou z pramene, kterému Bůh dal vytrysknout u jejích nohou.“

Maria je vzorem muslimské víry a zbožnosti a do mariánských svatyní v Iráku se ubírá také řada islámských věřících, pokračuje Antonio Grasso.

„Jedním z nejnavštěvovanějších mariánských míst je Komane v iráckém Kurdistánu, kde se každoročně 15. srpna slaví Dormitio – Zesnutí Panny Marie. Přichází sem tisíce poutníků, včetně mnoha muslimů, kteří Marii uctívají jako matku proroka Ježíše. Všichni poutníci se na pouť připravují pětidenním postem. Dále je zde katedrála Neposkvrněného Početí ve městě Karakoš, kterou papež František navštívil. Z jejího objektu a zvonice si samozvaný Islámský stát udělal střílnu a vojenské velitelství. Nyní se kostel stal symbolem obnovy a také sem přichází mnoho muslimů, aby se Marii poklonili.“

(jag)

18. března 2021, 13:20