Hledejte

Podpis encykliky v Assisi Podpis encykliky v Assisi 

Muslimské nakladatelství zveřejnilo ruský překlad „Fratelli tutti“

Encyklika papeže Františka „Fratelli tutti“ je nyní dostupná také v ruštině díky muslimskému nakladatelství Medina a Mezinárodnímu muslimskému fóru. Vydavatelé ke zveřejnění textu symbolicky zvolili 24. prosinec, vigilii slavnosti Narození Páně, kterou také muslimové uznávají jako den Narození Ježíše, syna Mariina, považovaného islámskou tradicí za „Božího posla“.

Moskevský arcibiskup Paolo Pezzi v listě, publikovaném na webu arcidiecéze, poděkoval sekretáři Mezinárodního muslimského fóra, Damiru Hazratovi Mukhetdinovi, za toto “radostné překvapení”. Připomenul, že encyklika povstala z velké míry z historického setkání papeže s vrchním imámem Al-Azhar, a vyzývá k obnově bratrských vztahů mezi náboženstvími. “Nikdy bych si však nepředstavil, že tato výzva podnítí tak rychlou a velkorysou odpověď v srdcích ruských muslimů”.  Arcibiskup Pezzi dále poukazuje na důležitost tohoto gesta, které, stejně jako papežovu encykliku, nelze podceňovat zejména v této době, v níž se “bohužel řada lidí domnívá, že mezináboženský dialog je prázdnou formalitou, která nenese reálné ovoce a neovlivňuje lidské životy”. Pravdou je ovšem pravý opak, zdůrazňuje moskevský arcibiskup, neboť na “základě řady důkazů si všímáme, nakolik může kultura setkávání oživit naději a přivést k obnově. To opětovně a zcela jasně potvrzuje, že »násilí se nezakládá na náboženském přesvědčení, nýbrž plyne z jeho deformace« (Fratelli tutti, 282).

V závěru svého děkovného listu moskevský metropolita oceňuje hloubku úvodní eseje, kterou vydání papežovy encykliky doprovodil sekretář Mezinárodního muslimského fóra, neboť „nejenom muslimským čtenářům vysvětluje mnohé pojmy papežova slovníku a kontext celého dokumentu, nýbrž pomáhá také nám, katolíkům, abychom na sebe pohlíželi očima našich partnerů v dialogu“. A vyslovuje přání, že se „v budoucnu uskuteční mezináboženská setkání, věnovaná tématům papežského dokumentu“.

Ruský překlad encykliky je k dispozici v elektronickém formátu na webu nakladatelství Medina a prezentace v angličtině na stránkách Mezinárodního muslimského fóra. Encykliku Fratelli tutti zveřejnil Svatý stolec 4. října loňského roku v devíti jazycích. Ruština nepatří k jazykům, v jakých bývají oficiálně vydávány papežské dokumenty. Překlad muslimského nakladatelství nicméně nelze považovat za oficiální jazykovou verzi vatikánského dokumentu.

(jag)

8. ledna 2021, 11:48