Hledejte

ilustrační foto ilustrační foto 

Mezinárodní sympósium o relikviářích prvního tisíciletí

Pod titulem “Střežit posvátné” (Custodire il sacro) proběhl v těchto dnech (11. a 12. ledna) ojedinělý medievalistický seminář věnovaný relikviím prvního tisíciletí. Kvůli pandemii byl vykázán do digitálního prostoru, o to snadněji však propojil badatele z Itálie, Francie, Spojených států, Německa, Velké Británie, Irska a Švýcarska.

Pořadatelem sympózia o relikviářích byla Univerzita východního Piemontu (Universtà del Piemonte Orientale) a kulturní instituce z Vercelli, kde je v dómském muzeu uloženo několik raně středověkých relikviářů. Cílem je zkoumat hodnotu těchto předmětů v širokém geografickém a kulturním prostoru mezi Středozemím a Severní Evropou ve velkém časovém rozmezí mezi 4. a 10. Stoletím, říká  profesorka křesťanské a středověké archeologie Eleonora Destefanis.

Relikvie patří k význačným tématům dějin středověké mentality a společnosti obecně. Váže se k nim celá řada devočních, rituálních a symbolických významů. Byly však také důležitým politickým předmětem, jejich darováním se utužovaly vzájemné vztahy, přísahalo se nad nimi, napomáhaly k řešení konfliktů. Nad těmito posvátnými památkami a fragmenty byly budovány kostely, vznikaly legendy, rozvíjely se vztahy.

“Svět relikvií je velmi známý a zkoumaný po mnoho století. Relikviářům jako takovým se však věnovalo poměrně málo pozornosti a teprve posledním letech se stávají předmětem bádání. Proto jsme shromáždili kolem těchto předmětů, které měli ve středověku důležitou posvátnou hodnotu, některé z největších odborníků. V některých případech jde o předměty vysoké umělecké hodnoty, jindy jsou relativně obyčejné a ne vždy se jim dostalo adekvátního studia, ačkoli jde o svědectví důležitá pro historickou rekonstrukci. Velmi často jde o malé přenosné předměty, které cestovaly mezi Středozemím a Severní Evropou. “

Říká profesorka Destefanis a připojuje přání, aby se širší publikum blíže seznámilo s těmito tématy, často odsouvanými na okraj, které jsou nicméně součástí naší každodenní zkušenosti, kultury a prožívané víry.

(job)

 

12. ledna 2021, 16:48