Hledejte

Nejvyšší soud v Londýně Nejvyšší soud v Londýně 

Britský nejvyšší soud zakázal podávání léků blokujících dospívání dětem do 16 let

Britský Nejvyšší soud vydal přelomové rozhodnutí, podle něhož děti do 16 let věku nemohou užívat léky blokující dospívání s cílem změny pohlaví. Doposud totiž postačovalo rozhodnutí dítěte, aby bylo možné využít státem financovaných procedur. Po novém verdiktu bude nutné získat souhlas soudu, který uzná, že změna pohlaví je nejlepším zájmem dítěte.

Třiadvacetiletá Keira Bell a matka patnáctileté autistické dívky, zapsané na seznamu kandidátů pro změnu pohlaví, obvinily čelní britskou nadaci, která se v této věci angažuje. Jde o Tavistock and Portman NHS Foundation Trust.

Keira Bell začala užívat léky blokující dospívání ve věku 16 let poté, co se rozhodla, že chce být mužem. Ve dvaceti letech se podrobila mastektomii, tedy odstranění mléčné žlázy. Dnes se stala odhodlanou bojovnicí proti tomu, aby dospívající děti mohly v těchto věcech rozhodovat. Na vlastním případu ukazuje, že nejsou dostatečně zralé k tomu, aby dokázaly plně pochopit následky svého činu. Samotný farmakologický proces směřující ke změně pohlaví působí v organismu nezvratné změny. Keira Bell proto obvinila britský zdravotní systém z absence garancí chránících děti.

“Je vysoce nepravděpodobné - stojí v soudním výroku - aby dítě ve třinácti letech bylo kompetentní k vyjádření souhlasu pro podání léků blokujících dospívání. Lze pochybovat o tom, že by čtrnáctileté nebo patnáctileté dítě mohlo rozumět a zvážit dlouhodobé riziko a důsledky podávání léků blokujících dospívání.”

Katolické kruhy na Britských ostrovech přijaly rozhodnutí soudu s úlevou a nadějí, že stejná pravidla budou vztažena také na sedmnáctileté. 

“Jako křesťané věříme, že Bůh stvořil lidi jako muže a ženy. Gendrová dysforie je stavem, kterým je třeba se zabývat zejména prostřednictvím duchovní a psychologické terapie, se skutečnou láskou a emocionální podporou pro příslušného člověka a nikoli saháním po chirurgických a hormonálních intervencích. Hlavní cílem terapie by nemělo být napomáhání k fyzické změně pohlaví, ale ujištění, že jsou milujícími a milovanými lidskými bytostmi a pomoc v nalezení jejich skutečné identity,” řekl biskup Portsmouth Philip Egan, který charakterizoval soudní verdikt jako “paprsek zdravého rozumu”.

Katolické sdružení lékařů zdůraznilo, že soudci uznali existenci “neznámých potenciálních ohrožení, spojených s tak dalekosáhlým zásahem, který může způsobit trvalé škody.”

“Neexistují důkazy o tom, že by zásah, který posiluje nebo potvrzuje preferované pohlaví namísto pohlaví určeného geneticky a biologicky, byl nápomocný či vskutku bezpečný. Dosavadní bádání naznačuje, že zásah potvrzující pohlaví nesnižuje úroveň depresí, užívání narkotik, sebepoškozování a sebevražd mezi lidmi zasaženými pohlavní dysforií,” čteme ve stanovisku Katolického sdružení lékařů ve Velké Británii.

V komentáři k výroku britského nejvyššího soudu Keira Bell zdůraznila, že je odhodlána bojovat proti každému pokusu o zrušení tohoto rozsudku. Zdůraznila rovněž nesmírný vliv internetu na mladé lidí, kteří nacházejí v síti množství obsahů propagujících změnu pohlaví.

(job)

18. prosince 2020, 16:25