Hledejte

Pocta Gigi Proietti Pocta Gigi Proietti 

Zemřel Gigi Proietti, filmový Filip Neri

V den svých 80. narozenin zemřel včera v Římě Gigi Proietti, nestor italské herecké scény. V katolickém prostředí se proslavil především v roli sv. Filipa Neriho, v biografickém filmu Preferisco il paradiso (2010, dostupný ve slovenštině).

Krátce po uvedení filmu vyprávěl o své roli a vztahu ke světci pro Vatikánský rozhlas:

“Pro nás Římany byl sv. Filip Neri vždycky hlavním patronem města. Já sám jsem v dětství chodil do jeho oratoře. Ministroval jsem při mši, když byla ještě latinsky. Účastnil jsem se také her a výuky. Později, už jako dospělý, jsem pochopil, že mnoho chlapců oratoř uchránila před sklouznutím na špatnou cestu. Neznamená to, že kdybych nechodil do oratoře, jsem dnes zločinec, ale pro mnohé to tak jistě mohlo být. Vystupování v tomto filmu pro mne bylo příležitostí položit si několik základních otázek, na které obvykle v každodenním životě nemáme čas. Především o Pánu Bohu. Ale také o tom, co my dnes děláme s problémovými dětmi, jak je vychováváme. Mohl jsem také proniknout hlouběji do života sv. Filipa Neriho. Byl to mimořádný světec. Nikoli ale proto, že by něco dělal pro bližní nebo prožil spektakulární obrácení. Byl jedním z těch, kteří zcela žijí pro Boha. A zachoval si přitom svůj charakter. Jak víme, několikrát měl být jmenován kardinálem. On ale vždycky zdvořile odmítal se slovy: Dávám přednost nebi.” - Vyprávěl před deseti lety pro Vatikánský rozhlas Gigi Proietti.

(job)

 

3. listopadu 2020, 14:18