Hledejte

"Právo na studium" - protest studentů před italským ministerstvem školství "Právo na studium" - protest studentů před italským ministerstvem školství 

Lockdown uvrhuje děti do rukou mafií a závislostí

. Uzavření škol vyvolá nevratné škody v životě milionů mladých Italů - varuje představitelka italských řeholních společenství angažovaných ve školství. Po zkušenostech z jarního lockdownu sestra Anna Monia Alfieri nešetří ostrými slovy. Upírání prezenční výuky uvrhuje mladé lidi do rukou mafií a závislostí. Přihlížíme vytváření generace bez perspektiv, která bude nucena splácet dluhy vytvářené dnešní vládou.

Včerejší dekret vyhlášený italským premiérem Giuseppem Contem nařizuje gymnaziální a univerzitní výuku distanční formou. V krajích s vyšším výskytem koronaviru zůstávají doma také žáci druhého stupně základní školy (od 7. třídy). Sestra Alfieri v rozhovoru s Vatkánským rozhlasem připomíná, že představitelé vzdělávacích institucí odrazovali vládu od zavírání škol. Zkušenost jarního lockdownu totiž prokázala, že výuka na dálku se naprosto neosvědčila v nižších společenských vrstvách. 

“Podle našeho mínění představují opatření předvídaná v novém dekretu vážné ohrožení. Bylo možné a potřebné jim předejít. Již jarní distanční vyučování vyvolalo velmi vážné problémy. 1,6 milionů žáků nemělo k vyučování přístup. To jsou fakta. Jde o studenty z nejchudších rodin, z nejvíce ohroženého prostředí. 300 tisíc žáků s postižením se dostalo do naprosté izolace. Pro ně a jejich rodiny měl lockdown velmi vážné důsledky. Ve chvíli, kdy byla škola zavřená, pro mnoho žáků se nabízela jediná alternativa - mafie a camorra, které se dokázaly zabývat naší mládeží. Taková je realita. Značná část žáků ztratí celý rok výuky. Distanční vyučování dělí naši společnost na dvě části. Prohlubuje rozdíly ve společnosti. V italském školství se projevovaly vážné nerovnosti již před vyhlášením pandemie, ale Covid-19 je ještě více prohloubil. 200 dní jsme naléhali na vládu, aby se nevracela k výuce na dálku, navrhovali jsme celou řadu alternativních řešení,”

Říká sestra Anna Monia Alfieri a vypočítává největší škody, které utrpí tato generace mladých lidí: “Izolovanost je okrádá o schopnost dozrávat k dospělým vztahům, vytváříme nenahraditelnou kulturní mezeru a do třetice, nenabízíme jim perspektivu. Je zapotřebí vize a tu lze nabídnout jedině pokud dojde ke součinnosti mezi vládou, parlamentem a regiony. V tuto chvíli jsou všechny akce fragmentarizované,” dodává představitelka sdružení řeholních společenství angažovaných ve školství, sestra Anna Monia Alfieri. 

(job)

5. listopadu 2020, 16:41