Hledejte

Mohamed Mahmoud Abdel Salam Mohamed Mahmoud Abdel Salam 

Terorista z Nice nereprezentuje islám, stejně jako nelze atentátníka z Christchurch nazvat křesťanem

„Chtěl bych říci francouzskému národu, že v boji proti terorismu stojíme všichni na jedné straně. Musíme se ještě více semknout v zápasu s tímto společným nepřítelem, který manipuluje rozdíly, aby dal průchod své nesmyslné nenávisti“. Těmito slovy odsuzuje čtvrteční „ohavný teroristický čin“ v Nice generální sekretář Výboru pro mezilidské bratrství, egyptský právník Mohamed Abdel Salam Abdellatif. Jako blízký spolupracovník vrchního imáma al-Azhar se před několika dny v Římě zúčastnil mezináboženského setkání, organizovaného komunitou Sant´Egidio, na němž vystoupil rovněž papež František.

Abdel Salam vyzývá francouzskou veřejnost, aby nedopustila pronikání hněvu a rozhořčení do pluralitního sociálního tkaniva, které je příkladem celému světu. „Připojuji se k vyjádření vrchního imáma al-Azhar, podle něhož nic neospravedlňuje obdobné skutky nenávisti, které protiřečí islámské nauce“, zdůrazňuje pro list Italské biskupské konference (Avvenire, 29.10.2020). „A to včetně satirických karikatur“, upřesňuje. „Islámské náboženské instituce jasně potvrzují, že existují pokojné a legitimní cesty, jak vyjádřit nesouhlas s urážkami, jakých se dopouští Charlie Hebdo na islámu a prorokovi. Ony karikatury jsou určitou formou extrémismu“, soudí sekretář Výboru pro mezilidské bratrství, „protože svoboda projevu nespočívá v tom, že zraňujeme cítění půldruhé miliardy muslimů. Důrazně ale žádám francouzské islámské přátele, aby nepodlehli pokušení, které plodí násilí.“

Jak muslim prožívá manipulaci se svým náboženstvím, jehož se zneužívá k masakru nevinných osob? „Bolestně“, odpovídá Mohamed Abdel Salam. „Jako muslimové trpíme tímto útokem dvojnásob. Za prvé nás tíží prolití nevinné krve (…) a jako muslimy nás rmoutí, že naše víra může být ztotožňována s takovým zločinem. Teroristé sami sebe z islámu vyloučili. Nezastupují ho, stejně jako nelze označit za křesťana atentátníka z novozélandského Christchurch. Žádná víra nepřikazuje zabíjet, jak jasně potvrzuje abúdhábský dokument o mezilidském bratrství, podepsaný loni v únoru vrchním imámem al-Tajíbem a papežem Františkem. Kdo vraždí, ale též kdo k tomu podněcuje, podporuje nesprávný výklad posvátných textů, podněcuje násilí a manipuluje s náboženstvím k dosažení vlastních cílů, čímž pošlapává nejposvátnější principy víry. Není to duchovní člověk, nýbrž terorista. Muslimové se pak stávají prvními oběťmi teroristických činů.“

Generální sekretář Výboru pro mezilidské bratrství nicméně nesouhlasí s tím, že by událost v Nice ohrozila islámsko-křesťanský dialog. „Tento ani žádný jiný útok nemají takovou moc. Představitelé obou náboženství i věřící mají jasno v tom, že náboženství sama o sobě nezapříčiňují násilí, nýbrž dochází k němu jejich manipulací. Naopak, křesťané a muslimové se nyní ještě rozhodněji musí zasadit o spolupráci a harmonické soužití. I když někdo říká, že něco takového není možné, dějiny dokazují pravý opak. Kultury, víry a tradice odjakživa byly v kontaktu, což umocňovalo jejich růst. Nelze oddělit Východ od Západu, stejně jako nelze rozdělovat lidi na základě jejich kréda, jazyka, etnického původu. Musíme si uvědomit, že jsme všichni bratři, kteří se liší, ale pojí je bratrství“, uzavírá Mohamed Abdel Salam Abdellatif v rozhovoru pro dnešní vydání listu Avvenire.

(jag)

30. října 2020, 15:19