Hledejte

Manifestace proti privatizaci vody v Salvadoru. Manifestace proti privatizaci vody v Salvadoru. 

Salvadorský parlament prohlásil vodu za lidské právo

Salvador. Na návrh biskupů této středoamerické země schválil tamější parlament právo na vodu. Celkem 78 hlasy bez jediného, který by byl proti, zařadil parlament do Ústavy článek, který prohlašuje vodu za veřejné dobro a lidské právo, stejně jako je individuálním a základním právem také právo na život, fyzickou a morální nedotknutelnost, svobodu, bezpečí a práci. Salvadorská ústava tak zahrnuje mezi veřejné blaho vodu i příslušné vodárenské struktury. Církev v Salvadoru organizovala za tímto účelem petici, pod níž se podepsalo 200 tisíc lidí. Arcibiskup hlavního města, mons. José Luis Escobar Alas, předseda Salvadorské biskupské konference neskrýval svoji radost nad výsledkem parlamentního hlasování, které odráží „spravedlivý a plně odůvodněný nárok lidu“. Voda a spravování vodních zdrojů je problémem také v Evropě, včetně naší vlasti, kde Ústavní soud konstatoval, že na mnoha místech došlo k podvodné privatizaci vody (viz Pravda o vodě).

 

(mig)

17. října 2020, 14:48