Hledejte

Vatican News
Ilustrační foto Ilustrační foto 

Francouzská lékařská komora proti zrušení výhrady svědomí

Francouzská lékařská komora protestuje proti návrhu nového zákona, který přesouvá povolenou hranici interrupcí na přání z 12. na 14. týden těhotenství a lékařský personál zbavuje práva na výhradu svědomí. Návrh předložený nevládní parlamentní skupinou byl 8. října přijat v poslanecké sněmovně.

Francouzská lékařská komora v prohlášení vydaném v sobotu 10. října konstauje, že navzdory záměrům poslanců, nový zákon nezpůsobí snažší dostupnost potratů ve Francii. Zrušení výhrady svědomí však je neopodstatněné a vysilá velmi znepokojující signál

Podle předsedy Národní rady lékařské komory je nový zákon projevem neporozumění roli lékaře. Jestliže je nucen k vykonávání některých činností, redukuje se jeho role na výkon služeb. Lékař však má právo prohlásit, že se za některých okolností ocitá před konfliktem hodnot, zdůrazňuje Patrick Bouet. Představme si například, že by se v současné zdravotní krizi objevil zákon, který by zakazoval přijímat pacienty starší osmdesáti let. Měli bychom se také v takovém případě přizpůsobit tomuto příkazu? – ptá se rétoricky představitel francouzských lékařů. Zrušení výhrady svědomí se podle něho negativně projeví také na pocitu bezpečnosti u žen, které nebudou vědět, zda lékař vykonávající potrat nejedná proti svému nejhlubšímu přesvědčení.

Lékařská komora ostrými slovy kritizuje postoj vlády, která nezaujala jasné stanovisko v otázce návrhu nového zákona a nepřipravila se na parlamentní debatu v této věci, která byla plánována již dávno.

(job)

14. října 2020, 12:13