Hledejte

Katedrála arménské apoštolské v Suše (Náhorní Karabach) poškozená při nedávném ostřelování Katedrála arménské apoštolské v Suše (Náhorní Karabach) poškozená při nedávném ostřelování 

Arméni se opět obávají genocidy - solidarita všech křesťanů

Křesťané všech denominací vybízejí mezinárodní společenství k jednání ve prospěch míru v Náhorním Karabachu.

Patriarchové a představitelé církví ve Svaté zemi vybízejí mezinárodní společenství k intervenci v konfliktu “na hranici mezi Ázerbájdžánem a Náhorním Karabachem”. Ve zvláštní prohlášení se obracejí zejména na evropské představitele, prezidenty Ruska, Spojených států a generálního sekretáře OSN. Připomínají, že ve válkách v této oblasti zahynulo mnoho nevinných lidí, a zdůrazňují nutnost okamžitého uzavření příměří a jednání o trvalém míru. 

Vážné znepokojení nad konfliktem vyjádřila rovněž Ekumenická rada církví. Prozatímní generální sekretář organizace Ioan Sauca vybídl k okamžitému složení zbraní a vyjednávání. Vyjádřil také znepokojení nad agresivním postojem turecké vlády, která měla v této věci zachovat neutralitu. Vybídl náboženské představitele v zemích spadajících do Rady pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, aby vyvíjeli tlak na vlády svých zemí s cílem zastavit konflikt na Kavkaze. 

Podobný apel vydala rovněž Konference evropských církví, ekumenická organizace sdružujících 114 církví zastoupených na našem kontinentu. Vybízí v něm Evropskou unii, aby se skrze své instituce  angažovala ve zprostředkování mírového řešení na Kavkaze. Generální sekretář konference Jørgen Skov Sørensen navrhuje rovněž, aby se do vyjednávání o smíru zapojili náboženští lídři, a žádá mezinárodní organizace o zajištění přístupu pro humanitární pomoc.  Konference evropských církví vybízí také ke společné modlitbě všech křesťanů různých denominací, kultur a tradic. “V lásce Ježíše Krista pociťujeme propojenost se všemi našimi bratřími a sestrami na celém světě  (…) nevzdáme se přesvědčení, že naše slova, naše činy a naše modlitby mohou vést svět k pokoji a smíření, “ čteme ve závěru výzvy. 

K modlitbě za Náhorní Karabach vybídl také český primas, kardinál Dominik Duka. Jak uvedl, byl v této věci osloven Armény žijící v naší zemi. Připomněl však také solidaritu s arménskými křesťany, kterou ve svém románu Čtyřicet dní projevil pražský spisovatel Franz Werfel. “Tyto události líčící genocidu arménského národa v letech První světové války jsou nejenom historickou vzpomínkou, ale vyvolávají obavu o osud našich křesťanských bratří,” napsal kardinál Duka.

Z bojiště zatím nepřicházejí útěšné zprávy. Obě strany konfliktu hlásí stovky mrtvých a dosavadní pokusy o vyjednávání nepřinesly žádné výsledky. 

Arménská apoštolská církev plně podporuje obránce Náhorního Karabachu. Patriarcha Karekin II. vyzval kněze, aby se hlásili do služby jako vojenští kaplani. Minulou sobotu se ve všech kostelech a klášterech v Arménii i v diaspoře sloužily bohoslužby za Náhorní Karabach a jeho obránce. “Svět se musí dozvědět, že Arcach (jak zní arménské jméno této oblasti) je zemí vytvořenou krví, modlitbami a slzami Arménů. Podle mezinárodního práva má jeho lid právo na sebeurčení,” uvedl Karekin II. 

Prezident Náhorního Karabachu varuje, že Arménům znovu hrozí genocida. 3 miliony obyvatel Arménie žijí mezi sedmdesáti miliónovým Tureckem a deseti milionovým Ázerbájdžánem, do kterého přicházejí také tisíce džihádistů z Blízkého východu. Podle Arayika Haroutunyana budou Arméni bojovat o přežití.

 

8. října 2020, 16:26