Hledejte

Výloha v Glasgow Výloha v Glasgow 

Skotský biskup k návrhu zákona o podněcování k nenávisti

V západních společnostech dochází k tomu, před čím varoval Orwell ve své „Farmě zvířat“, všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější – domnívá se místopředseda skotského episkopátu biskup John Keenan v rozhovoru nad návrhem zákona o tzv. „hate speech“, totiž podněcování k nenávisti. 

Vláda v Edinburgu předložila národnímu parlamentu 23. dubna návrh zákona, jehož schválení může vést ke kriminalizaci názorů a významnému omezení svobod, které jsme donedávna považovali za hlavní projevy demokracie: svobody svědomí, projevu a slova.

Ve Skotsku se opakuje jev, který se poslední dobou množí i v dalších evropských zemích. Vláda propaguje legislativní změny, s nimiž většina společnosti. Podle průzkumu zveřejněného v deníku The Scotsman, více než dvě třetiny obyvatel této nejsevernější země Velké Británie s novým zákonem nesouhlasí. Nejsou to zdaleka jen představitelé náboženských obcí, kteří se obávají, že na základně velmi vágně formulovaného zákona budou některé články jejich víry penalizovatelné. Proti návrhu zákona vystupují advokáti, herci ba dokonce i Humanistické sdružení, říká biskup John Keenan a cituje výrok známého televizního moderátora o tom, že „každý zákon zavírající ústa a mysl nás dříve či později donutí kráčet temnou cestou.“

Církev nemá nic proti předcházení nenávisti, dodává biskup Keenan. Znepokojující je především podivná nejasnost předložené formulace zákona, který – jak konstatuje dále – „nebyl připraven zkušenými právníky, pozornými k zachování legitimní svobody slova a projevu, jež jsou v demokratické společnosti nezbytné. Zákon není koncipován jako rybářský prut, který má chytit skutečně špatnou rybu, nýbrž jako vlečná síť, která může potenciálně zachytit a kriminalizovat většinu občanů dodržujících zákony,“ varuje skotský biskup. Podle předloženého návrhu totiž soud nemusí dokazovat, že obviněný chtěl skutečně záměrně podněcovat k nenávisti. Stačí, aby jeho gesto nebo jednání někdo další tímto způsobem interpretoval.

Na církevní půdě vzbuzuje obavy také koncept „provokativních materiálů“, kterým navrhovaný zákon operuje. Pokud bude schválen, snadno bude možné označit za provokativní materiály Písmo svaté nebo katechismus, protože neschvalují věci jako jsou homosexuální akty. Netransparentnost a nepřesnost ve formulacích v praxi znemožňuje vyjádření jakéhokoli názoru v morálních otázkách jako například transgender.

Biskup Keenan si všímá také zvláštního jevu, že totiž zákony, které v posledních letech zasahují do tradiční oblasti mravů a morálky nenapadají v této chvíli církev a její představitele přímo, nýbrž mají tendenci obviňovat a odsuzovat jednotlivé občany. „Nejde nám proto ani tak o ochranu nás samých. Spíše chceme chránit učitele ve škole před strachem a nebezpečím, že budou kriminalizováni při pouhém užití Bible ve výuce, nebo pracujícího, který zveřejní v sociálních médiích katolický názor, který je ve společnosti považován za kontroverzní,“ pokračuje skotský biskup. Nesouhlas s tímto návrhem zákona se tedy týká ochrany legitimního práva na vyjádření svého názoru a na soukromý život a týká se svobody slova, která je dobrem a nikoli ohrožením pro lidské soužití, konstatuje biskup John Keenan k návrhu zákona o podněcování k nenávisti, diskutovaného ve skotském parlamentu.

(job)

8. září 2020, 16:48