Hledejte

Protestní demonstrace v Minsku Protestní demonstrace v Minsku 

Zákaz přímého přenosu nedělních bohoslužeb v Bělorusku

Běloruská společnost nesouhlasí se situací v zemi a stále častěji požaduje nové volby.

O víkendu proběhly v Minsku a dalších městech masové demonstrace. K veřejným protestům se připojuje stále více lidí. Situaci komentuje pro Vatikánský rozhlas předseda tamního episkopátu, arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz:

“Dobré je, že manifestace probíhaly pokojně. Na ulicích Minsku bylo velmi mnoho vojska, ale nikdo nebyl zadržen, nikoho neuvěznili. Přinejmenším sdělovací prostředky o tom nemluví. To je tedy dobře. Naopak nás poněkud znepokojil vývoj ohledně vztahu ke katolické a pravoslavné církvi. V neděli poprvé neproběhl přenos mše svaté z katedrály, jak bývalo zvykem. Několik dní předem nám navrhli, abychom připravili záznam, ale my jsme na to nepřistoupili, protože mše musí být v přímém přenosu. Nebyla tedy nejen u nás, ale ani u pravoslavných. V sobotu se prezident v Grodnu velmi ostře vyslovil na adresu katolických a pravoslavných kněží a vybídl je, aby se neangažovali v politice. Tady ale nikdo do politiky nezasahuje. Velké znepokojení - a opakuji to znovu, protože jsme o tom už mluvili - budí stále větší rozdělení v zemi, zejména nárůst negativních nálad a nepřátelství k bezpečnostním složkám. Obracejí se na nás rodinní příslušníci, zvláště ženy vojáků a důstojníků, žádají, abychom něco udělali, nabádali lidi, aby nedošlo k násilí. K tomu v této chvíli nedochází, ale ozývají se výzvy. Na plakátech, s nimiž chodí demonstranti, se objevují nápisy typu “nezapomeneme” - a to ukazuje k nedostatku křesťanského odpuštění." - Říká minsko-mohylevský arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz, předseda Běloruské biskupské konference.

(job)

25. srpna 2020, 13:31