Hledejte

Logo Unicef Logo Unicef 

Každý třetí žák zavřené školy je bez distanční výuky

Unicef zvoní na poplach. Uzavření škol kvůli pandemii přineslo celosvětový výpadek ve vzdělávání. Podle průzkumu provedeného touto organizací bylo ponecháno bez jakékoli formy náhradní výuky 463 milionů dětí. Znamená to, že téměř každý třetí žák zavřené školy neměl přístup k distančnímu studiu.

Jak zdůrazňuje Andrea Iacomini, mluvčí italské pobočky Unicefu, nejvíce se tento problém dotkl afrických zemí, východní Evropy a některých asijských států.

“Počet dětí, které již několik měsíců nemají žádný přístup k výuce, ukazuje na světovou krizi vzdělání. Následky této situace se projeví ve společnosti a hospodářství v příštích desetiletích. Uzavření škol kvůli pandemii zasáhlo 1,5 miliardy žáků. Zároveň tyto okolnosti ještě více vynesly na povrch nerovnosti v přístupu k výuce. Právě děti z chudých rodin a venkovských oblastí měly v těchto mimořádných podmínkách největší problémy s pokračováním učebního programu navzdory uzavření škol. Týká se to především chudých zemí, ale také rozvinutých zemí, kde děti z méně zámožných rodin nemohou využívat distanční výuku. Naše zpráva je sama o sobě velmi znepokojující, bohužel ale máme zato, že skutečná situace je ještě daleko horší než to, co můžeme doložit.” - Říká Andrea Iacomini, mluvčí italské pobočky Unicefu.

(job)

31. srpna 2020, 13:47