Hledejte

Vatican News
Papež Pius XI., zakladatel Vatikánského rozhlasu Papež Pius XI., zakladatel Vatikánského rozhlasu  (Vatican Media)

Zprávy rakouských biskupů papeži Piu XI. zpřístupněny on-line

Projekt Katolické teologické fakulty vídeňské univerzity, který již od roku 2008 zpracovává vztah rakouských biskupů k papeži Piu XI., se může pochlubit digitální lahůdkou pro církevní historiky. V těchto dnech byly v on-linové verzi zveřejněny zprávy rakouských pastýřů, mapující v pětiletých úsecích život této místní církve a adresované do Vatikánu za pontifikátu Pia XI. v letech 1922-39.

Několik stovek stran této digitální edice obsahuje zprávy všech tehdejších rakouských biskupů v latinském originále a německém překladu. Jejich prostřednictvím lze nahlédnou jak na církevně-statistickou situaci oněch let, tak na společenský a politický vývoj v zemi bezprostředně sousedící s tehdejším Československem. Navíc výroční zprávy odkrývají názory biskupů v rozhodujících konečných letech první rakouské republiky.

Paleta pojednaných témat je pochopitelně široká a sahá od manželské morálky přes pozorování sociálních změn v důsledku turismu až po hodnocení politického stavu v zemi. Kupříkladu biskupové  Adam Hefter (Gurk), Johannes Maria Gföllner (Linec) a Sigismund Waitz (Innsbruck) ve zprávách papeži “nijak neskrývají, nakolik teskní po zaniklé monarchii”. Do roku 1933 v biskupských zprávách převládá “strach ze socialistů, které většina pastýřů považuje téměř za sektu, jež svádí dělníky a rve dětem ze srdcí víru”. Ovšem již v říjnu 1933 bylo – podle zprávy innsbruckého biskupa Waitze – zcela jasné, “že možná největší nebezpečí hrozí ze strany těch, kteří si říkají národní socialisté”, citoval z archivních biskupských zpráv vídeňský historik, prof. Rupert Klieber, který řídí zmíněný výzkumný projekt “Pius XI. a Rakousko”.

(jag)

14. července 2020, 13:50