Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Vychází lexikon biskupů rakouské monarchie

Portréty pravoslavných, řecko-katolických a arménsko-katolických biskupů v habsburském státě přinese čtvrtý díl lexikonu, který v rámci širšího projektu vídeňského církevního historika Ruperta Kliebera představuje “Biskupy v Dunajské monarchii v letech 1804-1918” („Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804 bis 1918“, Duncker & Humblot GmbH). Jeho vydání se připravuje na rok 2025.

V těchto dnech se naopak objevil první svazek této obsáhlé encyklopedie, který seznamuje se 126 římskokatolickými biskupy z maďarských církevních provincií Ostřihom, Kaloča a Eger-Jager. S profesorem Klieberem, který vyučuje na Institutu církevních dějin Katolické teologické fakulty vídeňské univerzity, na tomto díle spolupracovalo více než třicet badatelů z Rakouska, Maďarska, Slovenska a Rumunska.

“Podrobná vyobrazení jednotlivých biskupů vůbec poprvé zprostředkují celkové panorama episkopátu po dobu více než jednoho století”, vysvětlil prof. Klieber v rozhovoru s katolickou zpravodajskou agenturou Kathpress. Příručka se nevyhýbá ani takzvaně “ožehavým tématům”, jako je vztah církve a státu či nacionalistické postoje různých biskupů.

Celkově se na lexikonu podílejí církevní historici ze všech dvanácti nástupnických států habsburské monarchie, kteří ve svých zemích vytvořili vlastní autorské týmy, dokumentující život a dílo sídelních biskupů (tedy nikoli pomocných, světících či titulárních biskupů) zhruba padesátky katolických diecézí a patnácti řecko-katolických eparchií v rakouském císařství (do r.1804) a následné rakousko-uherské monarchii (1867-1918). 

(jag)

1. července 2020, 12:56