Hledejte

Nová bazilika sv. Gabriela v Isola Gran Sasso Nová bazilika sv. Gabriela v Isola Gran Sasso 

Otevřena poutní stezka svatých Jana Pavla II. a Gabriela od Bolestné Matky Boží

Na letošní květen připadla dvě výročí, která by za jiných okolností přivedla do Itálie množství poutníků. Před sto lety – 13. května 1920 – svatořečil papež Benedikt XV. pasionistu Gabriela od Bolestné Matky Boží, který se stal patronem italské katolické mládeže. O pouhých několik dní později, 18. května, se v Polsku narodil Karol Wojtyla, který v červnu 1985 navštívil poutní svatyni sv. Gabriela a jehož k mladým lidem pojil celoživotní výjimečný vztah.

Na připomínku těchto dvou světců dnes národní park v pohoří Gran Sasso zpřístupnil poutní stezku, která vychází z baziliky sv. Gabriela na úpatí těchto hor a končí v malé obci San Pietro della Jenca, kde stojí horský kostelík zasvěcený jako vůbec první na světě bl. Janu Pavlu II. Stezka se ubírá několika horskými vesnicemi, překračuje nejvyšší horu tohoto apeninského řetězce (1924 m) a na necelých čtyřiceti kilometrech (během čtrnácti hodin chůze) odkrývá nádherná panoramata, přírodní krásy i duchovní bohatství tohoto kraje. Poutní stezku dvou světců oficiálně otevřela mše svatá v poutní svatyni sv. Gabriela, kterou sloužil biskup diecéze Teramo-Atri, mons. Lorenzo Leuzzi.

(jag)

4. července 2020, 12:36