Hledejte

Vatican News
2020.04.30 Caucasus, montagna, valle, neve 2020.04.30 Caucasus, montagna, valle, neve 

O misionáři a sexuologii

Komentář Církev a svět

V sexuologických příručkách se vyskytuje termín, který bez bližšího vysvětlení a na první pohled vykonstruovaně nazývá jednu z konkretizací pohlavního styku misionářskou polohou. Nebude asi přehnané tvrdit, že mnoho, ne-li většina lidí v dnešní době, slyší adjektivum od slova misionář vůbec poprvé právě v tomto kontextu a teprve později, pokud vůbec, se setká s jeho skutečným významem. Nejapné použití tohoto církevního pojmu, označujícího poslání šířit křesťanskou víru všem národům a kulturám, má překvapivě krátkou historii, která mimochodem nedělá dobré jméno zmíněné disciplíně. Jednak poťouchlým názvoslovím, majícím za cíl mást, zesměšnit a diskreditovat; a jednak kvůli pofiderní osobnosti toho, jehož nejapný nápad přešel do obecného povědomí.

Jmenuje se Alfred Charles Kinsey (1894-1956) a bývá dodnes i na univerzitní půdě označován za průkopníka v oblasti sběru dat a vědecké systematizace tohoto oboru, což nedávno idealizoval také holywoodský film Kinsey (2004) v hlavní roli s Liamem Neesonem, mimochodem v kinech dost propadák. Je však s podivem, že v době, která právem pranýřuje pohlavní zneužívání dětí, se nikdo ani v nejmenším nepodivuje  nad tím, že jmenovaný průkopník sexuologie podporoval a - samozřejmě vědecky - zkoumal tyto delikty přímo při jejich opakovaném páchání, najatými delikventy, a to i na několikaměsíčních miminkách, jak o tom Kinsey referuje ve svých knihách (Sexual Behavior in the Human Male, 1948, v it. ed. Il comportamento sessuale dell´uomo, Bompiani, Milano 1956, str. 159-160). Tento „vědec“ přitom např. na stopkách měřil, za jak dlouho dochází k orgasmu. Tyto skutečnosti se přirozeně příčí elementární lidské vnímavosti, ale je vhodné je připomenout, aby vyšla najevo celá pravda, pokud jde o tyto delikty a jejich moderní ospravedlňování pod pláštíkem vědy, se kterým přišel právě tento americký entomolog, což byl jeho původní obor.

Není známo, proč byl právě tento muž v roce 1940 vybrán filantropickou Rockefellerovou nadací, která dotovala jeho „vědecký výzkum“. Kinsey byl na sklonku svého života vyšetřován FBI a také obviněn, avšak jen z obscénností, z komunismu – bylo to v době studené války a senátora McCartyho - a kažení mravů americké rodiny. Až do své smrti v roce 1956 žil pak tento nešťastník v neustálých depresích, avšak jeho nimbus průkopníka takzvané sexuální revoluce je uměle udržován dodnes.

Vraťme se však k pojmu misionář, který Kinsey, známý svým odporem ke křesťanské víře, odcizil a znásilnil začleněním do svojí terminologie. Když v roce 1948 vyšly jeho knihy, odvolává se tam na dílo (The sexual life of savages in north-western Melanesia) britského etnografa polského původu Bronisława Malinowského (1884-1942), který – podle Kinseye - údajně popisuje, jak domorodci z Melanézie, prohlížející si pornografické obrázky pojmenovali jistou zobrazenou pozici  přídomkem misionářská, protože jim prý připadala směšná. Před několika lety si německý historik, Christoph Drösser, publikující v týdenní příloze listu Die Zeit, dal práci a ověřil uvedené prameny. Zjistil, že Kinsey docela obyčejně  lže, protože zmíněný britský etnograf nic takového ve zmíněné knize ani nikde jinde nenapsal, ani nenaznačil.

Bylo by ovšem nespravedlivé přičítat odpovědnost za intelektuální korupci verbální komunikace v tomto konkrétním případě pouze Kinseymu. Nebýt komplicity médií, která se, kdo ví proč, obvykle chytají každé hlouposti, nevešla by jeho poťouchlá terminologická nálepka ve všeobecnou známost. Nejde však o nedůvěryhodnou osobu nešťastného člověka, jehož jméno i odkaz dál nese jeden Institut při Indiana University.

Na tomto případě se totiž velice názorně odhaluje mechanismus verbální diskreditace jazyka, kterým se předává víra. Slova jsou sice nevinná, ale jejich použití nikoli. Mohou pravdu sdělovat i skartovat, mohou lidi sbližovat i odcizovat, mohou srdce zapalovat i zhášet, mohou duše nadchnout i skličovat, mohou vzbuzovat soucit i zášť. Slova jsou místem již rozhodnutého konfliktu mezi dobrem a zlem, avšak rozhodnutého nikoli na rovině pouze verbální, nýbrž na rovině těla, kterým se kvůli všem lidem stalo Boží Slovo, aby zemřelo a vstalo z mrtvých.

12. července 2020, 13:39