Hledejte

Vatican News
Ilustrační foto Ilustrační foto  (ANSA)

UNICEF apeluje na otevření škol a pomoc pro děti

Více než 600 milionů dětí v Jižní Asii těžce zasáhnou důsledky pandemie, pokud v nejbližších měsících nedojde k radikálním krokům, které by je uchránily před bídou - vyplývá z posledního raportu UNICEF. Agentura OSN mluví rovněž o bezprostředním ohrožení života téměř půl milionu dětí.

Negativní důsledky pandemie nesouvisejí s nemocí samotnou, ale jsou konsekvencí sanitárních restrikcí, které vedly ke kolapsu hospodářství a zbavily děti školní výuky. Podle Unicefu bylo jednání vlád v některých případech neproporcionální k reálnému ohrožení. Dnes například už neexistují dostatečné důvody k uzavření škol v Jižní Asii. Jejich otevření je o to důležitější, že v chudých zemích není myslitelné žádné vzdělávání na dálku. Mnoho rodin nemá přístup k internetu a často ani k elektrickému proudu.

Jak zdůrazňuje v rozhovoru s Vatikánským rozhlasem autor raportu Simon Ingram, tragédii může předejít jedině okamžitá pomoc.

“Problém se týká všech zemí. V některých státech se to samozřejmě dalo čekat, protože se již dříve potýkaly s vážnými problémy. Například Afganistán, kde je panuje chronická podvýživa vzhledem k vleklému konfliktu. Vážné problémy mají ale také středně bohaté země, jako například Maledivy, kde došlo v posledních letech ke značnému rozvoji v oblasti vzdělání a zdravotnictví. Nyní, v důsledku pandemie a stagnace turistického sektoru, stojí tato země před vážnou krizí. Jsou obavy, že všechno, čeho bylo dosaženo, nyní padne. Vláda nemá prostředky na nákup léků a pokrytí nákladů na potravinové programy. Zastavení turistického ruchu vedlo k rozkladu hospodářství. Je to tedy všeobecný problém, dotýkající se malých zemí, jako Maledivy, ale také velkých, jako například Indie, kde se koncentruje převážná většina obyvatel Jižní Asie. Důsledky pandemie jsou tam velice citelné. Několik desítek milionů rodin se přesouvá, protože přišlo o prostředky k živobytí a snaží se vrátit do rodných vesnic. Je to tedy opravdu všeobecný problém.”

(job)

26. června 2020, 14:07