Hledejte

Andrea del Verocchio, Leonardo da Vinci a dílna: Křest Kristův Andrea del Verocchio, Leonardo da Vinci a dílna: Křest Kristův 

Sv. Jan Křtitel – virtuální výstava z Uffizií

Patnáct děl vybraných ze sbírek florentských Uffizií nabízí virtuální výstava ke cti patrona města sv. Jana Křtitele, jehož svátek si dnes připomínáme.

V druhé polovině 18. století bývala Gallerie degli Uffizi otevřená pouze jediný den v roce, totiž právě na sv. Jana Křtitele. 24. červen, připomíná ředitel Uffizií Eike Schmidt „je pro město nejen náboženským, ale také občanským a politickým svátkem“. Přestože galerie byla po karanténě znovu otevřena veřejnosti, věnuje nyní postavě „Předchůdce“ virtuální výstavu. Je to příležitost „složit hold patronu města, ale také způsob, jak oslavit tento významný den spolu s celým světem,“ dodává.

Postava Jana Křtitele, toho, který přišel připravit cestu Pánu, inspirovala po staletí celé generace umělců; nazýván byl „Prorok“, „Planoucí světlo“, „Přítel snoubencův“ nebo „Posel soudu“. Digitální prezentace připravená péčí Anny Biscegliy nese nadpis „Světec, který pokřtil Krista“ a vybírá díla od čtrnáctého do dvacátého století. Objevují se mezi nimi mistrovská díla Leonarda da Vinci, Raffeala, Bronzina, Veroneseho, ale také například ruská inkona. Výrazová různorodost poukazuje ke klíčové roli Jana Křtitele, coby postavy propojující Starý a Nový zákon, židovskou tradici a radostnou zprávu evangelia.

Virtuální prohlídku zahajuje oltářní obraz giottovského malíře Giovanniho del Biondo, následuje Sv. Jan na poušti od Raffaella namalovaný v Římě kolem roku 1518, dále Andrea del Sarto, scény z dětství Jana Křtitele od Pontorma a Bronzina. Vrcholný moment - Kristův křest - ilustrují mistrovská díla Verrocchia, Leonarda a Veroneseho. A nakonec mučednickou smrt převypráví syrový realismus Cranacha staršího a Alonse Berrugueteho.

(job)

24. června 2020, 13:20