Hledejte

ilustrační foto ilustrační foto 

Rémi Brague: O nové biopolitice pod diktátem “expertů”

„Smrt, která nám dnes hrozí v podobě pandemie, je stejnou smrtí, s níž Evropa, se svou demografií klesající volným pádem, flirtuje už dávno. Tímto způsobem nás smrt chytá za slovo a říká nám, že se s ní nedá hrát beztrestně.“ Takto reflektuje pandemickou krizi západního světa profesor Rémi Brague, jeden z čelních křesťanských filosofů a signatář Pařížské deklarace.

Připomíná, že na tentýž problém poukazoval již dříve papež František, když říkal, že Evropa je neplodná, a proto také stará. Po řadu desetiletí počet narozených dětí nekompenzuje počet zemřelých. Poukazem na to se papež František dotkl prstem živé rány, konstatuje Rémi Brague.

Všímá si také toho, že současná situace, v níž politiku řídí různé výbory expertů – lékaři, biologové či sociologové – by mohla být považována za naplnění snů některých vědců. Avšak skutečnost, že prostředky aplikované v různých zemích nejsou identické, přece jen poukazuje k tomu, že zatím neexistuje natolik silná mezinárodní „konspirace biologů“, aby svá doporučení mohla nastolit na celosvětové úrovni. Z podstaty věci nicméně přináleží rozhodování politikům, kteří vykonávají vládu na základě mandátu společnosti. Problém je v tom, že politici vycouvali ze svých pozic už dříve, podotýká francouzský filosof a historik. Politika dnes vnímá sama sebe jako velký mechanismus k zabezpečování stále širších práv a – v případě potřeby – rovněž k jejich vymýšlení.

Nebezpečím nové biopolitiky je také to, že do nedávna se práva zakládala na biologické skutečnosti, zatímco dnes se s ní nepočítá. Zjevnou ukázkou je například otázka manželství. Různost pohlaví byla dříve natolik zřejmá, že zákonodárce neshledával potřebu definovat, že manželství je svazkem ženy a muže. Dnes však právo nedělá žádný rozdíl mezi svazkem, který je neplodný, a manželstvím, ve kterém se rodí děti. Příroda by se měla vzbouřit, problém však je v tom, že technika se snaží o podřízení přírody, chce ji přinutit k mlčení, a sama se ocitá v rukou lidí, kterým jde pouze o peníze. Stačí pomyslet na chirurgy, kteří se propůjčují k operacím směřujícím ke změně pohlaví svých pacientů.

V souvislosti s pandemickou prevencí vyjádřil profesor Brague politování nad přehnanými restrikcemi předepsanými náboženským komunitám. Možná je to další příznak skutečnosti, že starost o zdraví zastoupila starost o spásu, konstatuje Rémi Brague, francouzský filosof a laureát Ceny Josepha Ratzingera.

(job)

4. června 2020, 16:38