Hledejte

Vatican News
ilustrační foto ilustrační foto 

Covid-19 zviditelnil význam paliativní péče

Celosvětová krize vyvolaná novým koronavirem zviditelnila význam paliativní péče a potřebu jejího rozvoje. Poukazují na to italští lékaři specializovaní v této oblasti, kteří během pandemie podporovali své kolegy pracující po celé Itálii. Připomínají, že pandemie zviditelnila vážné nedostatky ve formaci lékařského personálu v oblasti paliativní léčby a vybízejí k jejich nápravě.

Obsáhlý raport na téma paliativní péče v době koronavirové krize byl zveřejněn v italském časopise paliativních specialistů. O zkušenosti z měsíců karantény se podělilo čtrnáct lékařů, kteří stojí v čele hospiců na různých místech Itálie, a také jejich kolegové z devíti jiných zemí. V době epidemie jim pomáhali například organizovat místa pro pacienty na konci života na odděleních vyhrazených pro nemocné s Covid-19, ale také instruovali kolegy jiných specializací v otázkách jako je například podávání morfinu při bolesti a dechová nedostatečnosti, která tento koronavirus provází.  Raport zdůrazňuje, že rozměry epidemie postavily řadu lékařů do situace, kdy si nevěděli rady s koncem života pacientů svěřených jejich péči. Projevilo se to například v komunikaci spojené s informováním o smrti.

“Pandemie zviditelnila nedostatečnou formaci lékařského personálu v oblasti paliativní péče. Každý, kdo se této oblasti věnuje, ví, že každou smrt doprovází sklonek života, k němuž se lze postavit příhodným způsobem tak, aby se zmenšilo utrpení, osamocenost pacienta i jeho blízkých, ale také patologický zármutek těch, kdo zůstávají, jak v rodině i mezi lékařským personálem,” zdůrazňuje lékařka Marta De Angelis, ředitelka hospice ve Spoletu.

Italská lékařka poznamenává, že krizové situace jako je pandemie si žádají příslušnou odpověď z klinického, etického a morálního hlediska. Poukazuje na to, že krize nikoho nezbavuje povinnosti zavádět terapii proti bolesti, vhodně komunikovat s nemocným i s rodinou, nezbavuje pacienta práva na odpovídající informaci o svém stavu ani na konečnou lékařskou a psychologickou podporu. Italská lékařka poukazuje také na jeden z nejproblematičtějších momentů pandemie, totiž omezení kontaktu mezi nemocným a jeho blízkými. V paliativní péči sehrávají vztahy zásadní roli, konstatuje. Autoři zprávy zdůrazňují, že poučení ze současné krize by se mělo projevit mimo jiné v tom, aby do lékařské formace byla zařazena také odpovídající povinná příprava v oblasti paliativní medicíny, což se v této chvíli v Itálii neděje.

(job)

9. června 2020, 16:44