Hledejte

Chrám Božího hrobu, Jeruzalém Chrám Božího hrobu, Jeruzalém 

Představitelé arabských křesťanů apelují na ukončení izraelsko-palestinského konfliktu - “staré nemoci”

"Píšeme tento apel jako palestinští arabští křesťané, kteří žijí v těchto místech od času Letnic a jsou integrální součástí společnosti,” stojí v úvodu společného prohlášení emeritních představitelů jeruzalémských církví, v němž se ohrazují proti plánům na izraelskou anexi. “Svatá země je v plamenech, ve válečné situaci. Její svatost však musí být obnovena,” píší emeritní patriarcha katolické církve Michael Sabbah, emeritní anglikánský biskup Riah Abu El Assal a emeritní luteránský biskup Munib A. Younan v listu, kterým se obracejí na všechny církve, vlády a lidi dobré vůle, s prosbou, aby se zasadili o ukončení “této tragédie”.

Někdejší představitelé církví v Jeruzalémě požadují pro Svatou zemi smíření založené na rovné důstojnosti a právech všech lidí. Zdůrazňují, že pandemie Covid-19 odvedla pozornost od problémů spravedlnosti a míru. Také my prosíme Boha o slitování a uzdravení pro všechny, konstatují dále, chtějí však poukázat na “starou nemoc”, jíž trpí Svatá země a na utrpení a nespravedlnosti, jimiž trpí její obyvatelé.

“Řešení tohoto konfliktu bylo rozpoznáno již před mnoha lety a vyjádřeno v mnoha rezolucích Spojených národů. Většina zemí již uznává jak Izraelský tak Palestinský stát,” píší dále s poukazem na to, že takto může mít Izrael svou bezpečnost a Palestina nezávislost a žít bok po boku v míru, spravedlnosti, rovnosti a demokracii. Apelují na upuštění od nenávisti, vedoucí ke smrti, a přitakání spravedlnosti, rovnosti a životu. Emeritní představitelé jeruzalémských církví označují Svaté město za “klíč míru”, přesahující pouze izraelsko-palestinskou kauzu, protože je zároveň svorníkem monoteistických náboženství - židovství, křesťanství a islámu. 

V této chvíli požadují zejména, aby Izrael zmírnil napětí a respektoval rezoluce Spojených národů. Vybízejí k jednotě a dodržování mezinárodního práva a uznání základních práv všech obyvatel Svaté země. “Jsme znepokojeni zejména budoucností palestinských křesťanů ve Svaté zemi. Pokud bude tento konflikt trvat, nerýsuje se na obzoru žádná naděje a tlak na emigraci bude pokračovat. Je na čase jednat (…) jedině spravedlivý mír skoncuje s nenávistí, útlakem a utrpením,” píší ve společném apelu emeritní představitelé římskokatolické, anglikánské a luteránské církve v Jeruzalémě.

(job)

22. června 2020, 17:59