Hledejte

Covid-19 Coronavirus' emergency phase two? in Italy Covid-19 Coronavirus' emergency phase two? in Italy 

V březnu 49procentní nárůst úmrtí. Devět z deseti na severu itálie

Itálie. Italský statistický úřad (ISTAT) vydal 4. května zprávu, nazvanou Dopad epidemie Covid-19 na celkovou úmrtnost obyvatelstva, v níž porovnal počet všech letošních úmrtí v období od 20. února do 31. března s průměrem úmrtí z předchozích čtyř let (2015-2019) v tomtéž období a z níž citujeme: „Ve srovnání s tímto průměrem byl letos zaznamenán nárůst o 25 354 úmrtí, z nichž byl u 13 710 případů diagnostikován Covid-19. Ve zmíněném období tedy zemřelo letos 90 946 lidí, zatímco průměr úmrtí z předchozích čtyř let ve stejném období činí 65 592.“

„Nárůst úmrtí spojených s virovým onemocněním Covid-19 je značně koncentrován do několika málo oblastí na severu země: Bergamo (568%), Cremona (391%), Lodi (371%), Brescia (291%), Piacenza (264%), Parma (208%), Lecco (174%), Pavia (133%), Mantova (122%), Pesaro a Urbino (120%). Údaje vztažené k národnímu průměru proto „zahlazují“ dopad epidemie Covid-19 na celkovou úmrtnost.“

„Teprve podrobná analýza všech příčin smrti roku 2020 umožní vyhodnotit, nakolik k letošnímu nárůstu došlo také v důsledku úmrtí osob, které sice nebyly podrobeny testu, ale mají klinické nálezy Covid-19 (a prozatím nejsou zahrnuty v této zprávě), nebo zemřely v důsledku jiných příčin,“ mezi nimiž zpráva na jiném místě jmenuje „těžkosti zdravotnického systému při práci v silném stresu anebo neochotu obyvatel vyhledat zdravotní péči ze strachu před nákazou“  (str. 2-3, 22 zmíněné zprávy ISTATu). O zprávě Italského statistického úřadu referoval katolický deník Avvenire v článku ze 4. května. V Itálii, která má více než 60 milionů obyvatel, umírá ročně asi 640 tisíc lidí.

 

(mig)

 

5. května 2020, 19:12