Hledejte

Vatican News
Ilustrační foto Ilustrační foto 

Světové výdaje na zbrojení stále stoupají

Podle pondělní zprávy Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (Sipri) se loňské výdaje na zbrojení ve světovém měřítku zvýšily o 3,6% v porovnání s předchozím rokem. Jedná se o nejvyšší nárůst za poslední desetiletí. Italské neziskové organizace sdružené v Síti za odzbrojení, do níž náleží rovněž katolické hnutí Pax Christi, naléhají na vládu, aby zdroje určené pro nákup nových zbraní investovala do veřejného zdravotnictví.

V minulém roce svět vynaložil 1917 miliard amerických dolarů na zbrojení, což znamená rekordních 259 dolarů na jednoho obyvatele planety. Nejvíce na tento účel investovaly Spojené státy americké (732 miliard, nárůst o 5,3% a 38procentní podíl na celkových výdajích), následované Čínou, Indií, Ruskem a Saúdskou Arábií. Těchto pět zemí se podílí šedesáti procenty na celkově vydané částce, přičemž bilance Nato tvoří 1035 miliard dolarů, tedy 54% celkových výdajů.

Pozoruhodné zvyšování vojenských výdajů zaznamenává zpráva stockholmského mírového institutu kupříkladu u Bulharska (nárůst o 127%), Toga (o 70 %), Ugandy (o 52%) či Slovenska (o 48%). Výrazné zbrojní investice vykázaly rovněž Srbsko a Severní Makedonie. Mezi první patnáctku zemí s nejvyššími vojenskými výdaji se zařadila také Itálie, devátý světový vývozce, která navíc na letošek navýšila rozpočet v této oblasti o dalších šest procent. Neziskové organizace sdružené v Síti za odzbrojení, k níž se hlásí mimo jiné různé evangelické a katolické instituce, proto adresovaly italské vládě důrazný apel, kterým žádají o přesměrování investic na nové zbrojní systémy do zdravotnictví. Co se týče vojenského rozpočtu na příští rok, vyzývají k uvalení moratoria na veškeré zbrojní výdaje. “Žádáme politické představitele, vládu a parlament, aby alespoň jedinkrát sebraly odvahu a upřednostnily reálné potřeby italských občanů před vojenskými zájmy a zbrojním průmyslem”, vybízejí iniciátoři celonárodní italské mírové kampaně.

(jag)

28. dubna 2020, 13:31