Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Světové výdaje na zbrojení stále stoupají

Podle pondělní zprávy Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (Sipri) se loňské výdaje na zbrojení ve světovém měřítku zvýšily o 3,6% v porovnání s předchozím rokem. Jedná se o nejvyšší nárůst za poslední desetiletí. Italské neziskové organizace sdružené v Síti za odzbrojení, do níž náleží rovněž katolické hnutí Pax Christi, naléhají na vládu, aby zdroje určené pro nákup nových zbraní investovala do veřejného zdravotnictví.

V minulém roce svět vynaložil 1917 miliard amerických dolarů na zbrojení, což znamená rekordních 259 dolarů na jednoho obyvatele planety. Nejvíce na tento účel investovaly Spojené státy americké (732 miliard, nárůst o 5,3% a 38procentní podíl na celkových výdajích), následované Čínou, Indií, Ruskem a Saúdskou Arábií. Těchto pět zemí se podílí šedesáti procenty na celkově vydané částce, přičemž bilance Nato tvoří 1035 miliard dolarů, tedy 54% celkových výdajů.

Pozoruhodné zvyšování vojenských výdajů zaznamenává zpráva stockholmského mírového institutu kupříkladu u Bulharska (nárůst o 127%), Toga (o 70 %), Ugandy (o 52%) či Slovenska (o 48%). Výrazné zbrojní investice vykázaly rovněž Srbsko a Severní Makedonie. Mezi první patnáctku zemí s nejvyššími vojenskými výdaji se zařadila také Itálie, devátý světový vývozce, která navíc na letošek navýšila rozpočet v této oblasti o dalších šest procent. Neziskové organizace sdružené v Síti za odzbrojení, k níž se hlásí mimo jiné různé evangelické a katolické instituce, proto adresovaly italské vládě důrazný apel, kterým žádají o přesměrování investic na nové zbrojní systémy do zdravotnictví. Co se týče vojenského rozpočtu na příští rok, vyzývají k uvalení moratoria na veškeré zbrojní výdaje. “Žádáme politické představitele, vládu a parlament, aby alespoň jedinkrát sebraly odvahu a upřednostnily reálné potřeby italských občanů před vojenskými zájmy a zbrojním průmyslem”, vybízejí iniciátoři celonárodní italské mírové kampaně.

(jag)

28. dubna 2020, 13:31