Hledejte

Vatican News
2019.07.17 Aquile randagie scautismo scout fascismo resistenza 2019.07.17 Aquile randagie scautismo scout fascismo resistenza  (Matteo Bergamini)

Skauti obnovují slib po internetu

Skautky a skauti po celém světě dnes obnovují skautský slib ve jménu sv. Jiří, jehož si zvolili za svého patrona a ochránce. Příslušníci hnutí založeného Robertem Badenem-Powellem obnovují závazek, podle něhož mají dostát svým povinnostem vůči Bohu a vlasti, zachovávat skautský zákon a za všech okolností pomáhat bližnímu.

Katoličtí skauti Evropy, k nimž náleží rovněž česká Asociace skautek a skautů Evropy, navíc slibuje službu církvi a Evropě.

Různá sdružení italského skautingu (Masci, Agesci, FSE a další) se dnes rozhodla k obnově skautského slibu po internetu. „V tuto nelehkou chvíli nám není povoleno, abychom se setkali v klubovnách, ani venku v přírodě, ale to nám nezabrání v tom, abychom opětovně vyslovili náš slib“, uvedl pro list Avvenire národní předseda Hnutí skautských dospělých (Masci). „Není to jen symbolický fakt, nýbrž vědomá volba, v níž hledíme do budoucnosti s novou nadějí a za vědomí, že bude nutné najít rovnováhu mezi naším životním stylem a nároky, které klade zdraví, hospodářství a ekologická udržitelnost“. Katoličtí skauti Evropy doprovázejí obnovu slibu společnou duchovní reflexí a účastí na streamované mši svaté, kterou slouží jejich duchovní asistenti.

 

(jag)

23. dubna 2020, 14:30