Hledejte

Vatican News
2019.09.26 Eutanasia, Suicidio assistito 2019.09.26 Eutanasia, Suicidio assistito 

Nizozemsko schválilo eutanazii pacientů s pokročilou demencí

V Nizozemsku je nyní možné legálně ukončit život pacienta s pokročilou demencí, který dříve požádal o eutanazii, ačkoli již není schopen vyjádřit pozdější případný nesouhlas. Tento nevratný rozsudek smrti, vykonaný právně-lékařskou cestou, v úterý potvrdil Nejvyšší nizozemský soud.

Soudní dvůr sídlící v Haagu se vyjádřil k případu lékařky, osvobozené již nižším stupněm zemského soudu, která podala smrtící látku ženě s Alzheimerovou chorobou. Odvolávala se přitom na předchozí pacientčinu žádost o tuto proceduru. Čtyřiasedmdesátiletá pacientka naopak po vypuknutí onemocnění měla za to, že pro ni dosud nenastal pravý okamžik smrti. Podle výnosu Nejvyššího nizozemského soudu se lékař může řídit předchozím psaným souhlasem s eutanazií, ačkoli pacient ve vyšším stupni onemocnění ztrácí schopnost o sobě rozhodovat.

Nizozemsko bylo první zemí na světě, která v roce 2002 legalizovala eutanazii, o niž mohou požádat všichni občané počínaje dvanáctým rokem věku (do 16 let se nicméně vyžaduje souhlas rodičů). Podmínkou k této proceduře má být nesnesitelné a neukončitelné utrpení, chybějící perspektiva na zlepšení zdravotního stavu a souhlas nejméně dvou lékařů. Rozsudkem Nejvyššího soudu z 21. dubna se naplnění těchto požadavků nadále rozšiřuje. Lékaři „mohou u pacientů s pokročilou demencí sepsat preventivní žádost o eutanazii, než demence postoupí do té míry, aby znemožnila dlouhodobé vyjádření vůle“. Dodejme, že v roce 2017 podstoupilo v Nizozemsku eutanazii či asistovanou sebevraždu celkem 6 585 lidí, což představuje 4,4% z celkového počtu úmrtí.

 

(jag)

23. dubna 2020, 14:25