Hledejte

Vatican News
Římská synagoga Římská synagoga  (©CdG - stock.adobe.com)

Rabín Meyer: Rasistický antisemitismus vystřídán laickým antijudaismem

Připomínat vyhlazování Židů se stalo bezmála povinným rituálem. Ve skutečnosti bychom však měli připomínat šoa, které se nás osobně dotýká a pobuřuje, říká rabín David Meyer, vyučující na teologické fakultě Papežské gregoriánské univerzity.

Za dobrý příklad považuje rabín Meyer proměnu, k níž došlo v katolické církvi, která v nedlouhé době změnila svůj vztah k židům a od antijudaismu přešla nejen k respektu, ale skutečnému přátelství s Židy. Dobře se to provuje také na postoji Svatého stolce k Izraeli, který je často kritický, ale nikdy neupadá do antisemitismu.

Podle Davida Meyera dochází v současnosti nejen k obrození antisemitismu v Evropě, ale také k jeho hluboké transformaci:

„Na rozvoji antisemitismu se podílí mnoho činitelů, ale jeden podle mého mínění převažuje. Mám na mysli podceňování debaty, která probíhá v Evropě od roku 2012 a která představuje judaismus jako náboženskou tradici s barbarskými rituály. Myslím tím konkrétně veškeré konroverze kolem obřízky nebo rituálního zabíjení zvířat. Judaismus je představován jako projev barbarství a jeho poselství jako neslučitelné s evropskou etikou. Museli bychom být naivní, kdybychom se domnívali, že tyto debaty uvnitř Evropské unie a členských států nebudou mít vliv na postoj společnosti vůči Židům. Příznačné je to, že klasický antisemitismus, který byl příčinou šoa, totiž rasitický antisemitismus, se dnes přetváří v laický antijudaismus. V přístupu k Židům dochází k hlubokým změnám. Přistupují k tomu všechny debaty, o tom, zda antisionimus je formou antisemitismu. V každém případě tito činitelé působí, že dnes dochází k bezprecedentnímu obrození negativních postojů vůči Židům, které se posléze překládají do konkrétních útoků proti židovským obcím, v podstatě téměř v celé Evropě.“

(job)

3. února 2020, 18:32