Hledejte

Vatican News
Incendio Notre Dame: quando fuoco distrugge l'arte / SPECIALE Incendio Notre Dame: quando fuoco distrugge l'arte / SPECIALE  (ANSA)

Francie: Více než tisíc protikřesťansky motivovaných činů

Poničené jesličky, mariánské sochy s uťatou hlavou, útok na autobus s poutníky. Ve Francii neuběhne ani týden, aby nedošlo k novým, protikřesťansky motivovaným činům, jejichž odsouzení nepřesáhne stránky regionálních deníků.

Plíživé riziko uvyknutí těmto epizodám nyní potvrzují nové údaje zveřejněné francouzským ministerstvem vnitra.

V roce 2019 totiž činy, označené jako „protikřesťanské“, opětovně překročily tisícovou hranici (1052). Skutečných činů přitom bylo 996 a převažují mezi nimi vandalské činy namířené proti sakrálním budovám. Ve zbylých 56 případech se jednalo o vyhrožování. V průměru lze tedy vyčíslit až tři takovéto činy denně, přičemž zeměpisně se soustředí zejména na jihozápad Francie.

Protináboženská nenávist zasáhla rovněž židovskou kulturu a náboženství, proti níž se průměrně obrací až dva nepřátelské činy denně. Tyto epizody antisemitismu přitom za loňský rok vzrostly téměř o třetinu (27%) v porovnání s rokem 2018. Přibývá zejména výhrůžek, kdežto počet protižidovsky motivovaných vandalských gest spíše klesá.

Francouzské ministerstvo vnitra zaznamenalo rovněž 154 protimuslimsky orientovaných činů, což znamená pětatřicetiprocentní nárůst oproti předchozímu sledovanému roku. Většinou se jednalo o útoky na islámské modlitebny.

V loňském prosinci francouzskou veřejnost znepokojily fotografie, zachycující židovský hřbitov v alsaském Westhoffenu, jehož 107 náhrobků zneuctily hákové kříže. Obdobné profanace v téže oblasti zažily hřbitovy v Quatzenheimu (92 hrobů, únor 2019) a Herrlisheimu (37 náhrobků, prosinec 2018). Rok 2020 zahájil protikřesťanský vandalský čin namířený proti jesličkám na předměstí Rouen, jejichž Jezulátko bylo nalezeno s uťatou hlavou. Stejný osud potkal mariánské sochy v jihofrancouzském městě Pau.

 

(jag)

29. ledna 2020, 15:23