Hledejte

Vatican News
Genderově neutrální označení toalety v Kalifornii Genderově neutrální označení toalety v Kalifornii  (2016 Getty Images)

Bundestag zavádí do matriky „odlišné“ pohlaví

Německý spolkový sněm v závěru minulého týdne většinově schválil vládní návrh, podnícený výnosem Ústavního soudu z roku 2017, který takzvaně intersexuálním osobám přiznává právo, aby se neztotožňovaly s mužským, ani ženským pohlavím.

Na jejich občanských průkazech se tak v kolonce „pohlaví“ objeví výraz „divers“ na označení jejich jinakosti. Zákon, o kterém informují německé sdělovací prostředky, „tak umožní lidem, kteří se neshodují s typickou definicí mužství nebo ženství, aby se mohli do matriky zapsat «pozitivn컓, zatímco doposud existovaly v případě zápisu pohlaví do úředních dokladů tři možnosti: mužské, ženské a „bez udání“.

Podle německých médií žije ve světě nejméně 30 milionů takzvaně intersexuálních osob, přičemž v Německu je jich zhruba 80 tisíc. V roce 2013 jedna z nich požádala o uznání své „jinakosti“, a to za podpory sdružení „Dritte Option“, tedy Třetí opce. Nový zákon již v Německu vyvolal četné polemiky, protože mnozí jeho podporovatelé tvrdí, že skutečná rovnost nastane pouze tehdy, až bude třetí pohlaví otevřené všem bez diskriminace. Německo je první evropskou zemí, která vydává zákony v této oblasti, dosud přítomné pouze v australské, novozélandské, indické a nepálské legislativě.

(jag)

17. prosince 2018, 14:52